Obsah

Ohlášky 20. května 2018


 

  • Děkuji vám za vaše modlitby a dary během minulého týdne.

 

  • Děkuji také za dar 4000 Kč, 100 euro a 500 Kčod nejmenovaných dárců na opravu oken našeho kostela.
  • Dnes byla sbírka na Charitativní účely.

 

  • Přijměte srdečné pozvání na Farní den, který bude dnes od 15ti hodin na farní zahradě. Také letos bude pro děti připraven skákací hrad a lanovka, opékání špekáčků, hry a další. Všechny prosíme o příspěvek ve formě něčeho na zakousnutí nebo okoštování. 

 

  • Svátost smíření se bude udělovat v sobotu 26. května od 15ti hodin pro děti, které poprvé přistoupí k 1. sv. přijímání. Také jejich rodiče, sourozence, kmotry a ostatní. Bude zde i cizí zpovědník.

        

Úklid kostela Rozpis sbírek při nedělních bohoslužbách

skupina žen č. X

skupina mužů č. 3

 Rodiče
prvokomunikantů

Mše
U křtitelnice
U kazatelny
Kůr
Ranní

Jakub
Foltýn

Josef
Příkaský
Antonín
Příkaský
Hrubá

Jiří
Šupálek

Pavel
Vacenovský
Petr
Vacenovský

 

Pár foteček:  
Akce 100 lip – 100 oslav u radnice 17.5.2018
01 02 03
04 05 06
07 08 09
     
     

(Fotka je po kliknutí zvětší)