Obsah

Pořad bohoslužeb od 13. 1. 2019 - 20. 1. 2019


 

Den

Liturgická oslava

Hod.

Bohoslužby

neděle

13. 1.

Svátek Křtu Páně

8.00

 

10.00

Za farníky

Za Vilibalda Zemana k nedožitým 90. narozeninám, za živou a † rodinu Zemanovu                  a Příkaskou, duše v očistci       a další Boží ochranu

pondělí

14. 1.

Pondělí
1. týdne v mezidobí

13.30

Pohřeb paní Anny Dobešové

úterý

15. 1.

Úterý
1. týdne v mezidobí

 

 

středa

16. 1.

Středa
1. týdne v mezidobí

17.00

Za Annu Blahovu, manžela, dvě dcery, syna, vnuka, zetě a duše v očistci

čtvrtek

17. 1.

Památka
sv. Antonína, opata

7.30

Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dar
zdraví duše i těla, za celou rodinu Náplavou

pátek

18. 1.

Památka Panny Marie,
Matky jednoty křesťanů

18.00

Za Štěpánku Gajdíkovu 1. výročí úmrtí, manžela, dvoje rodiče, celou živou i † rodinu

sobota

19. 1.

Sobotní památka
Panny Marie

7.30

Za Vladimíra Koplíka, bratra, rodiče Koplíkovy, Balgovy a Boží ochranu pro živé rodiny

neděle

20. 1.

2. neděle
v mezidobí

8.00

 

10.00

Za farníky

Za Růženu Růžičkovu k 1. výročí úmrtí, manžela, rodiče, švagrovou a celou živou i † rodinu