Obsah

Pořad bohoslužeb od 21. 10. - 28. 10. 2018


 

Den

Liturgická oslava

Hod.

Bohoslužby

neděle

21. 10.

29. neděle v mezidobí
Den modliteb za misie

8.00

 

10.00

Za Vojtěcha Hadamíka, dvoje rodiče,
sestru Marii, rodinu Slovákovu,     
celou živou a † rodinu

Za † Františka Břeťu Kordulu, dvoje rodiče,
sourozence, celou živou a † rodinu

pondělí

22. 10.

Sv. Jana Pavla II., papeže

7.30

Za farníky

úterý

23. 10.

Sv. Jana Kapistránského, kněze

 

 

středa

24. 10.

Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa

18.00

Za živou a † rodinu Bauerovu

čtvrtek

25. 10.

Čtvrtek 29. týdne v mezidobí

18.00

Mše svatá v Dubňanech

pátek

26. 10.

Pátek 29. týdne v mezidobí

18.00

Za † Jana Váňu, dvě manželky, živé
a † rodiny

sobota

27. 10.

Sobotní památka Panny Marie

7.30

Za rodiče Jurkovičovy, dceru, zetě a duše v očistci

neděle

28. 10.

30. neděle v mezidobí

8.00

 

10.00

Za Lucinii Kotáskovu, rodiče, sourozence,
řeholní sestry a kněze Vladimíra
Příkaského

Za farníky