Obsah

Pořad bohoslužeb


 

V týdnu od 20. 5. 2018 do 27. 5. 2018

Den

Liturgická oslava

Hod.

Bohoslužby

neděle

20. 5.

Slavnost
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 

8.00

 

10.00


14.30

Za Aloise Jánoše k nedožitým 100. narozeninám,
rodiče Tomanovy, jejich děti a celou živou
a † rodinu


Za Petra Macka, syna, sestru, rodiče Mackovy
a Bartálovy a živou rodinu

Svátostné požehnání

pondělí

21. 5.

Svátek
Výročí posvěcení katedrály

18.00

Za Františka Koplíka, dvoje rodiče, jejich děti,
zetě,Františka Šnejdara 10. výročí úmrtí, vnuka
Michala a živé rodiny

úterý

22. 5.

Sv. Rity z Cascie, řeholnice

 

 

středa

23. 5.

Středa
7. týdne v mezidobí

18.00

Za Víta Šurala, manželku Františku, syna Víta,
snachu Annu, celou živou a † rodinu

čtvrtek

24. 5.

Svátek Ježíše Krista,
nejvyššího a věčného kněze

18.00

Za † manžela, rodinu Šupovu, Hedviku Panáčkovu,
živé rodiny a duše v očistci

pátek

25. 5.

Sv. Bedy Ctihodného,
kněze a učitele církve,
sv. Řehoře VII., papeže,
sv. Marie Magdalény
de‘ Pazzi, panny

18.00

Za † rodinu Koplíkovu Vacenovskou, požehnání
pro živé rodiny a celou † rodinu

sobota

26. 5.

Památka sv. Filipa Neriho, kněze

7.30

Za rodiče Gajdíkovy, syna, rodiče Jiráskovy, celou živou
a † rodinu

neděle

27. 5.

Slavnost      

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

8.00

 

10.00

Za Antonína Příkaského 4. výročí úmrtí, rodinu Mokrášovu                    a Vlasákovu a živé rodiny

Za děti, které přistoupí 1. sv. přijímání, jejich rodiče, kmotry
a celou farnost