Obsah

Pořad bohoslužeb


 

V týdnu od 12. 7. 2018 do 19. 8. 2018

Den

Liturgická oslava

Hod.

Bohoslužby

neděle

12. 8.

19. neděle
v mezidobí

8.00

 

 

10.00

Za † Marii Příkaskou, manžela Josefa,
8 sourozenců,celou rodinu a duše
v očistci

Za rodiče Františka a Františku Kotáskovy, rodiče Kotáskovy, Koplíkovy, sourozence,
živé a † rodiny

pondělí

13. 8.

Sv. Ponciána, papeže
a Hippolyta, kněze, mučedníků

 

Mariánská pouť v Žarošicích

úterý

14. 8.

Sv. Maxmiliána
Marie Kolbeho, kněze
a mučedníka

 

 

středa

15. 8.

Slavnost
NANEBEVZETÍ
PANNY  MARIE

18.30

Za Františka Kordulu,
otce a celou živou a † rodinu

čtvrtek

16. 8.

Sv. Štěpána Uherského

18.30

Za Františka Pavlíka, dvoje rodiče,
celou živou a † rodinu

pátek

17. 8.

Pátek
19. týdne v mezidobí

18.30

Za Jaroslava Vyhňáka, syna, dvoje rodiče,
sourozence a živé rodiny

sobota

18. 8.

Sobotní památka
Panny Marie

7.30

Za Jaroslava a Evu Neduchalovy,
jejich † rodiče a sourozence,
duše v očistci a živé rodiny

neděle

19. 8.

20. neděle
v mezidobí

8.00

 

10.00

Za Jitku Koudelovu, Josefa Tomana,
rodiče Koudelovy, Tomanovy
a Blahovy, živé a † rodiny

Za farníky


Na Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
ve středu 15. srpna si přineste k žehnání květiny a byliny