Obsah

slavnost


Slavnosti a další výjimečné dny farnosti 2018

27.5.     První sv. přijímání
5.7.       Slavnost patronů farnosti sv. Cyrila a Metoděje             
9.9.       Poděkování za úrodu                                                 
8.9.       Pouť do Žarošic
9.10.     Slavnost posvěcení kostela

 

Pohyblivé liturgické dny

7.1.       Svátek Křtu Páně
14.2.     Popeleční středa                                                     
1.4.       Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
10.5.     Slavnost Nanebevstoupení Páně
20.5.     Slavnost Seslání Ducha Svatého
27.5.     Slavnost Nejsvětější Trojice                                                                 
31.5.     Slavnost Těla a krve Páně                                        
8.6.       Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova                                                
9.6.       Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
25.11.   Slavnost Ježíše Krista Krále

 

Prosebné dny

1.1.           Světový den modliteb za mír
18.-25.1.   Týden modliteb za jednotu křesťanů
11.2.         Světový den nemocných
22.4.         Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu
11.5.-19.5.Příprava na slavnost Seslání Ducha svatého
13.5.         Den modliteb za sdělovací prostředky
21.10.       Den modliteb za misie