Navigace

Obsah

Obecní vyhlášky


 

OZV č. 1 - 2017 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Obce Ratíškovice    
Opatření obecné
povahy č. 1/2015
Změna č. 1 Územního plánu Ratíškovice    
OZV č. 1 - 2015 Požární řád    
Opatření obecné
povahy č. 1/2014
Územní plán Ratíškovice    
Nařízení
obce Ratíškovice
č. 02/2015
Plán zimní údržby    
Nařízení
obce Ratíškovice
č. 01/2014
Tržní řád    
OZV č. 2 - 2016 O nočním klidu    
OZV č. 1 - 2013 O místních poplatcích + příloha    
OZV č. 1 - 2012 O místním poplatku za odpady    
OZV č. 5 - 2006 O systému sběru, přepravě, třídění kom. odpadů    
OZV č. 3 - 2006 O obecní policii    
OZV č. 4 - 2005 O poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov Word  
OZV č. 3 - 2005 Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství    
OZV č. 1 - 2004 Kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1-1999 Word  
OZV č. 2 - 2002 O názvech ulic    
OZV č. 1 - 2002 Řád veřejného pohřebiště obce Ratíškovice