Navigace

Obsah

Zpět

Číslo jednací: OURA1197/2017

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů - Osvětová beseda Ratíškovice

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2017 Osvětové besedy Ratíškovice je zveřejněno na webové adrese:
e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah433_2.pdf&original=Dokument_20170301_142915.pdf
Listinná podoba dokumentu je k nahlédnutí u Mgr. Jany Koplíkové, ředitelky Osvětové besedy Ratíškovice. Adresa: Spolkový dům Ratíškovice, Sportovní 1310, Ratíškovice.

Schválený rozpočet na rok 2017 Osvětové besedy Ratíškovice je zveřejněn na webové adrese:
e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah433_3.pdf&original=Dokument_20171030_125235.pdf
Listinná podoba dokumentu je k nahlédnutí u Mgr. Jany Koplíkové, ředitelky Osvětové besedy Ratíškovice. Adresa: Spolkový dům Ratíškovice, Sportovní 1310, Ratíškovice.

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2017 Osvětové besedy Ratíškovice je zveřejněno na webové adrese:
e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah433_4.pdf&original=Rozpo%C4%8Dtov%C3%A9%20opat%C5%99en%C3%AD%20%C4%8D.%201_2017.pdf
Listinná podoba dokumentu je k nahlédnutí u Mgr. Jany Koplíkové, ředitelky Osvětové besedy Ratíškovice. Adresa: Spolkový dům Ratíškovice, Sportovní 1310, Ratíškovice.

OURA 1197/2017 - Vyvěšeno 12.9.2017

 

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2017 Osvětové besedy Ratíškovice je zveřejněno na webové adresehttp://www.ratiskovice.com/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah433_5.pdf&original=RO%20%C4%8D.2%20Osv.besedy.pdf

Listinná podoba dokumentu je k nahlédnutí u Mgr. Jany Koplíkové, ředitelky Osvětové besedy Ratíškovice. Adresa: Spolkový dům Ratíškovice, Sportovní 1310, Ratíškovice.

OURA 1401/2017 - Vyvěšeno 10.10.2017

 

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2017 Osvětové besedy Ratíškovice je zveřejněno na webové adresehttp:urad-obce/dokumenty/

Listinná podoba dokumentu je k nahlédnutí u Mgr. Jany Koplíkové, ředitelky Osvětové besedy Ratíškovice. Adresa: Spolkový dům Ratíškovice, Sportovní 1310, Ratíškovice.

OURA 1661/2017 - Vyvěšeno 21.11.2017

Vyvěšeno: 12. 9. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jarmila Šaňková

Zpět