Obsah

Na komunále šla v lednu dolů střecha a 1. února padlo k zemi kino ......

Na komunále šla v lednu dolů střecha a 1. února padlo k zemi kino ......