Obsah

Příběhy psané nářečím - Slovácko, 23. 3. 2021, s. 2

Aj o ratiškovském nářečí...