Obsah

CM Náklo

CM Náklo

CM Náklo


 

Cimbálová muzika vznikla ze žáků Základní umělecké školy, navštěvujících výuku hry na housle v Ratíškovicích. Vede ji paní učitelka Marie Ostřížková, celkem v ní hraje 10 členů, věkové rozhraní je 13 – 16let. Počátky této CM lze datovat rokem 2008. V repertoáru CM jsou zejména kyjovské skočné, verbuňky a čardáše. CM působí pod Osvětovou besedou Ratíškovice. Zúčastňuje se vánočních a velikonočních koncertů, vystoupení v rámci ZUŠ, Zpívání pod Náklem v Ratíškovicích, atd. Reprezentovala obec na MFF Mariánský podzim v Mariánských lázních. Od května roku 2009 vzala za svůj název CM Náklo, podle nedalekého vrchu u obce Ratíškovice.

 

SEZNAM ČLENŮ:
prim – Koplík Tomáš, Chovancová Jana, Šťastný Petr
terc – Kordulová Kristýna, Foltýnová Karolína
cimbál – Gajdíková Karolína
kontry – Ilčíková Tereza, Foltýnová Ludmila, Ostřížková Marie
basa – Koplík Tadeáš

KONTAKT:
Marie Ostřížková
tel: +420 737 477 456 
e- mail: marie.ostrizkova@seznam.cz

ZŘIZOVATEL:
Osvětová beseda Ratíškovice
U Radnice 1300, 696 02
tel: 518367236
e-mail: osvet.beseda@seznam.cz

VLASTNÍ WEBOVÉ STRÁNKY: http://cmnaklo.cz/