Obsah

Dětský folklorní soubor

Dětský folklorní soubor

Dětský folklorní soubor


 

Dětský folklorní souborDětský folklorní soubor Ratíškovice vznikl na podzim roku 2003. Navázal na tradice dětského národopisného souboru Rozmarýnek, který v Ratíškovicích působil od 70. let.
Pracuje pod vedením Jany Koplíkové, Zuzany Kordulové a Dagmar Gajdíkové. Programovou náplní souboru jsou dětské hry, obyčeje, tance a zpěvy Kyjovského Dolňácka. Náměty čerpáme především z tradic naší obce, ale i z ostatních regionů. Pravidelně se soubor zúčastňuje hodového průvodu, vánočních a velikonočních koncertů, Zpívání pod Náklem (setkání folklorních sborů), Národopisného odpoledne a Dne matek. Soubor se stal hlavním organizátorem dětského krojového plesu v Ratíškovicích. Za dobu svého krátkého působení se zúčastnil mezinárodních folklorních festivalů v Písku, Kovářově, Tvrdonicích, Miloticích vystupoval na Jízdě králů ve Vlčnově, na Ozvěnách Horňácka ve Velké nad Veličkou a Slováckém roku v Kyjově. Jeho prvním zahraničním zájezdem byla účast na velikonočním jarmarku v polské Poznani. Radost zajíždí pravidelně rozdávat i návštěvníkům Lázní Hodonín, ale i do domovů důchodců a pečovatelských domů v okolí Ratíškovic. Mladí tanečníci a zpěváčci jsou ve věku 4 – 15 let.

 

Kontaktní adresa: Jana Koplíková, Ratíškovice 971, 696 02
Tel. 607 511 779, 518 368 012 
Email: koplikova.jana@seznam.cz 
Email: osvet.beseda@seznam.cz 
Zřizovatel: Osvětová beseda Ratíškovice, U Radnice 1300, 696 02