Obsah

Klub důchodců

Klub důchodců

Klub důchodců


 

Myšlenku založit Svaz důchodců v naší obci, zrealizovalo začátkem roku 2001 asi 30 nadšenců. Zajímavé aktivity přilákaly další příznivce. Činnost v organizaci vyplynula ze zájmu stále přibývajících členů. Rámcově zahrnuje tato činnost 1x za rok týdenní rekreační zájezd do lázeňských měst Luhačovice, Poděbrady, Mariánské lázně. Několikrát v roce jsme shlédli divadelní představení. Ve velké oblibě jsou jednodenní zájezdy na výstavu květin, prohlídky zámků, pamětihodností měst, společná zábava u táboráku. Při akcích místní Osvětové besedy např. hody, výstavy, důchodci rádi vypomohou. Důležité místo zaujímá přednášková činnost. Tématika se směřována k utužování zdraví seniorů. Je využíván místní bazén a služby DPS. Závěrečný večírek s programem, hudbou, pohoštěním a tombolou bývá radostí všech. Je samozřejmostí potěšit důchodce při osobních jubileích květinou. O členskou základnu, která čítá již 168 členů se stará sedmičlenný výbor a deset důvěrnic. Předsedou organizace je František Kordula. Oceňujeme pozitivní přístup představenstva obce k našim potřebám. Všichni si přejeme, aby členové našli kulturní vyžití a uplatnění svých schopností a věříme, že Svaz důchodců bude i v budoucnu pokračovat ve své různorodé činnosti – vždyť aktivita v seniorském věku obohacuje život!