Obsah

Robky ze Séčky

Robky ze Séčky

Robky ze Séčky


 

 Robky ze SéčkyŽenský národopisný soubor Robky ze Séčky vznikl v roce 2001, má 15 členek. Soubor čerpá z písní a lidových tradic moravského Slovácka. Vystoupení jsou zaměřena na předvádění starých a dávno zapomenutých slováckých zvyků a obyčejů (draní peří, vaření trnek, přástky s kolovraty, svatební zvyky, válání lukší, cesta na púť aj.). Pásma, scénky a úsměvné vyprávění jsou prostoupeny slováckými písničkami. Tradičně se zúčastňujeme fašaňkového zvyku „Skákání na konopě“ a „Pochovávání basy“. Několikrát soubor vystupoval na Vinobraní v Mikulově, Slováckém roku v Kyjově, Slováckém krojovaném plese v Praze na Trhu místních produktů, folklorním festivalu v Miloticích a na folklorních akcích v Hrubé Vrbce, Dolních Dunajovicích, Velké nad Veličkou, Brně atd. Radost zajíždí rozdávat i do Domů s pečovatelskou službou v okolí Ratíškovic a do Lázní Hodonín. Pravidelně se zúčastňujeme poutě u Liliového kříže, Zpívání pod Náklem, krojových plesů a hodů v Ratíškovicích. Robky ze Séčky jsou hlavním organizátorem „Národopisného odpoledne v Ratíškovicích“, velikonočních a vánočních výstav.

Vedoucí: Terezie Dobiášová, Séčka 745, 696 02 Ratíškovice
Členky: Fádlíková Anna, Hanáková Eva, Klimešová Žofie, Kratochvílová Anna, Macková Marie, Marciánová Ludmila, Nedůchalová Emilie, Příkaská Iva, Rybová Marie, Sedlačíková Františka, Vacenovská Josefa, Zelinková Věra, Zubalíková Františka.
Tel. 724 411 421


Zřizovatel: Osvětová beseda Ratíškovice
U Radnice 1300, 696 02 Ratíškovice
Email: osvet.beseda@seznam.cz 
Tel: 518 367 236