Obsah

slavnost


Slavnosti a další výjimečné dny farnosti 2019

16. 06.   První sv. přijímání
05. 07.   Slavnost patronů farnosti sv. Cyrila a Metoděje             
22. 09.   Poděkování za úrodu
14. 09.   Pouť do Žarošic
09. 10.   Slavnost posvěcení kostela

Pohyblivé liturgické dny


13. 01.   Svátek Křtu Páně
06. 03.  Popeleční středa                                                      
21. 04.   Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
30. 05.  Slavnost Nanebevstoupení Páně
09. 06.  Slavnost Seslání Ducha Svatého
16. 06.  Slavnost Nejsvětější Trojice
20. 06.  Slavnost Těla a krve Páně
28. 06.  Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova                                                 
24. 11.    Slavnost Ježíše Krista Krále


Prosebné dny

01. 01.     Světový den modliteb za mír
18.-25.1.  Týden modliteb za jednotu křesťanů
11. 02.     Světový den nemocných
12. 05.     Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu
31.5.-8.6. Příprava na slavnost Seslání Ducha svatého
02. 06.    Den modliteb za sdělovací prostředky
20. 10.     Den modliteb za misie