Obsah

slavnost


Slavnosti a další výjimečné dny farnosti 2020

05.07.       Slavnost patronů farnosti sv. Cyrila a Metoděje              
20.09.       Poděkování za úrodu                                                  
12.09.       Pouť do Žarošic
09.10.       Slavnost posvěcení kostela

Pohyblivé liturgické dny

12.01.       Svátek Křtu Páně
26.02.      Popeleční středa                                                      
12.04.       Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
21.05.       Slavnost Nanebevstoupení Páně
31.05.       Slavnost Seslání Ducha Svatého
07.06.      Slavnost Nejsvětější Trojice                                                                  
11.06.       Slavnost Těla a krve Páně                                        
19.06.      Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova                                                 
22.11.       Slavnost Ježíše Krista Krále


Prosebné dny

01.01.              Světový den modliteb za mír
18.-25.01.       Týden modliteb za jednotu křesťanů
11.02.              Světový den nemocných
03.05.             Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu
22.05.-30.05. Příprava na slavnost Seslání Ducha svatého
24.05.             Den modliteb za sdělovací prostředky
18.10.              Den modliteb za misie