Obsah

Název projektu: DÚBRAVA-Ratiškovským lesem

Popis projektu: Na tento projekt byla poskytnuta dotace v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Příjem žádostí o dotaci probíhal od 24. 4. 2023 do 16. 6. 2023. Cílem projektu je zkvalitnění podmínek pro pořádaní kulturních a spolkových akcí pomocí pořízení nového vybavení jako jsou stany a sedací sety.

szif                               logo slovácko