Obsah

Baník Ratíškovice, s.r.o.Sídlo společnosti:  Baník Ratíškovice, s.r.o.
                               Sportovní 1310
                               696 02 Ratíškovice
                               IČ:        25526014
                               DIČ: CZ25526014

                               Kontaktní osoba: Ing. Hana Bábíková
                               Telefon: 518 367 139
                               E-mail: banik@ratiskovice.com

 

Vývoj společnosti Baník Ratíškovice, s.r.o.

Původní název společnosti - SK Baník Ratíškovice, s.r.o.

Společnost byla založena dvěma společníky, a to SK Baník Ratíškovice o.s. (obchodní podíl 95%) a Obcí Ratíškovice (obchodní podíl 5%) dne 20. února 1998 Společenskou smlouvou. Předmětem činnosti společnosti bylo provozování obchodních trhů, koupě zboží za účelem dalšího prodeje, agentážní činnost v oblasti sportu a pronájem nemovitostí a nebytových prostor.

Dne 31. ledna 2001 změnou Společenské smlouvy byl omezen předmět činnosti na provozování obchodních trhů a došlo ke změně jednatele. Obecní zastupitelstvo na svém zasedánídne

26. září 2001 - schválilo přijetí obchodního podílu 95% (Obci Ratíškovice) ve společnosti SK Baník Ratíškovice, s.r.o. Další změny ve společnosti byly provedeny vedením obce po volbách v roce 2002. Dne 26. února 2003 na základě usnesení obecního zastupitelstva byla odsouhlasena změna jednatelů a doplnění předmětu podnikání. Na valné hromadě společnosti za přítomnosti notářky JUDr. Zdeňky Horákové a obou společníků dne 16. dubna 2003 byl schválen převod celého obchodního podílu společníka SK Baník Ratíškovice, o.s. na společníka Obec Ratíškovice. Tím se obec stala 100 % vlastníkem společnosti. V návaznosti na tuto skutečnost byla provedena změna Společenské smlouvy společnosti v Zakladatelskou listinu společnosti, která je součástí notářského zápisu. Na valné hromadě (rada obce) SK Baník Ratíškovice, s.r.o. dne 24. dubna 2003 byly provedeny změny jednatelů.

Dne 3. září 2003 byla provedena změna názvu společnosti z SK Baník Ratíškovice na Baník Ratíškovice, s.r.o.

Od 1. května 2003 do 31. prosince 2006 byl vedoucím provozu společnosti pan Petr Nesvadba.

31. prosince 2006 byla ukončena činnost pracovní čety společnosti a pracovníci byli převedeni pod Obec Ratíškovice. Po ukončení činnosti pracovní čety byla hlavní činnost společnosti zaměřena na zajištění provozu sportovního areálu Baník, jeho údržbu, pronajímání nebytových prostor v areálu, ubytování, silniční motorovou dopravu, činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence.

Jednatelé společnosti: Ing. Bc. Anna Hubáčková, PhDr. Radim Šťastný

Ekonom společnosti: Ing. Hana Bábíková