Navigace

Obsah

Dokumenty


 

Nezařazeno

 

Vodovod Slavín

Usnesení Zastupitelstva obce č. ZO-2017/19/25:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje cenu vodného pro vodovod Slavín pro rok 2016 ve výši 26,72 Kč/m3 bez DPH

 

Hospodaření obce

 

Rozpočet obce

2004

 

2005

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

 

 

2015

 

 

2016

 

 

2017

 

 

       Rozpočtové opatření č. 2/2017 Osvětové besedy Ratíškovice

       Rozpočtové opatření č.3/2017 Osvětové besedy Ratíškovice

Rozpočtový výhled obce Ratíškovice

  

 

Závěrečný účet obce

 

Listinné podoby všech zveřejněných účetních dokumentů jsou k dispozici na Obecním úřadě v Ratíškovicích - kancelář č. 12 - Ing. Netíková.