Navigace

Obsah

Dokumenty


 

Nezařazeno

 

Vodovod Slavín

Usnesení č. ZO-2017/24/23:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje cenu vodného pro vodovod Slavín pro rok 2017 ve výši 27,78 Kč/m3 bez DPH.

Usnesení č. ZO-2017/24/24:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje cenu vodného pro vodovod Slavín pro rok 2018 ve výši 28,56 Kč/m3 bez DPH.

Povolení k provozování vodovodu pro veřejnou potřebu

Hospodaření obce

 

Rozpočet obce

2004

 

2005

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

 

 

2015

 

 

2016

 

 

2017

 

 

Rozpočtový výhled obce Ratíškovice

  

 

Závěrečný účet obce

 

Listinné podoby všech zveřejněných účetních dokumentů jsou k dispozici na Obecním úřadě v Ratíškovicích - kancelář č. 12 - Ing. Netíková.