Obsah

Výbory a komise v obci


 

Finanční výbor

Ing. Uhlík Josef - předseda

Ing. Šťastná Kamila
Chovancová Eva

Ing. Motl Lubomír
Ing. Kotásek Tomáš
Ing. Kouřil Přemysl
Ing. Příkaský Tomáš
 


Kontrolní výbor

Ing. Příkaský Petr - předseda
Šupálek Jiří
Bc. Šimečková Markéta
Bc. Kundrata Filip
Vlasák Ivan

 

Komise stavební

Ing. Hubáček Jiří - předseda
Ing. Macek Pavel
Kordula Daniel
Ing. Slezar Radim
Bc. Procházka JaroslavKomise sociální
Foltýnová Anna, DiS. - předseda
Rybová Marie
Mgr. Kudrová Iveta
MUDr. Kopeček Pavel
Vybíralová Věra


Komise životního prostředí

Ing. Šupálek Martin - předseda
Ing. Uhlíková Kateřina
Mgr. Kotásková Kristýna
Tomančák Leopold

 

Komise informační – redakční rada Zvonu

PhDr. Radim Šťastný - předseda
Mgr. Bc. Josef Hanák
Václav Koplík
Vojtěch Koten
Mgr. Jana Koplíková
Mgr. Kotásková Blanka

 

Povodňová komise

Ing. Bc. Anna Hubáčková - předseda
PhDr. Radim Šťastný - místopředseda
Ing. Petr Příkaský
Ivan Vlasák
Petr Koplík