Obsah

Zastupitelstvo obce

Rada obce:

  Jméno a příjmení   Kontaktní mail
  starostka  Ing. Bc. Anna Hubáčková starostka@ratiskovice.com
  místostarosta PhDr. Radim Šťastný mistostarosta@ratiskovice.com
  1. radní Ing. Vladimíra Motlová vladka.motlova@gmail.cz
  2. radní PhDr. Mgr. Bc. Josef Hanák Joe.hanak@tiscali.cz
  3. radní Vojtěch Koten  

 

Jednací řád Zastupitelstva Obce Ratíškovice (formát PDF)

 

Zápisy z jednání zastupitelstva:

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 1 3.11.2014 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 2 15.12.2014 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 3 18.12.2014 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 4 16.2.2015 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 5 16.3.2015 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 6 20.4.2015 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 7 15.6.2015 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 8 20.7.2015 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 9 21.9.2015 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 10 9.11.2015 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 11 14.12.2015 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 12 22.2.2016 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 13 18.4.2016 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 14 11.5.2016 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 15 20.6.2016 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 16 19.9.2016

Formát PDF

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 17 31.10.2016 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 18 19.12.2016 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 19 27.2.2017 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 20 24.4.2017 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 21 26.6.2017 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 22 25.9.2017 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 23 6.11.2017 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 24 18.12.2017 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 25 26. 2. 2018 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 26 23. 4. 2018 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 27 25. 6. 2018 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 28 30. 7. 2018 Formát PDF


Zastupitelstvo:

1. Foltýnová Anna, DiS.

2. PhDr. Mgr. Bc. Hanák Josef

3. Ing. Hubáček Jiří

4. Ing. Bc. Hubáčková Anna

5. MUDr. Kopeček Pavel

6. Koten Vojtěch

7. Ing. Motlová Vladimíra

8. Ing. Polišenský Zbyněk

9. Ing. Příkaský Petr

10. Ing. Šťastná Kamila

11. PhDr. Šťastný Radim

12. Šupálek Jiří

13. Ing. Šupálek Martin

14. Ing. Uhlík Josef

15. Mgr. Vybíral Michal