Obsah

ZVON - obecní noviny


 

Ratíškovický Zvon - zpravodaj, který v současné době vychází jedenkrát za dva měsíce a informuje nás o dění v naší obci.

Jeho první číslo vyšlo na konci roku 1992, bohužel se pak na delší dobu odmlčel. Znovu se objevil až v roce 1995 - to vyšel čtvrtletně ve dvojnásobném rozměrovém formátu a od následujícího roku vychází jedenkrát za dva měsíce.

Jeho hlavním úkolem je informovat ratíškovické občany o všech záměrech a jednáních obecní rady a obecního zastupitelstva - ty jsou také uvedeny hned v úvodu. Redakce zároveň nabízí prostor všem občanům, organizacím a firmám, které mají zájem o zveřejnění své činnosti a svých názorů. Ze začátku byl logem těchto novin zvon. Podle člena redakce PhDr. Radima Šťastného "naší snahou bude, aby Ratíškovický Zvon svým hlasem přispíval prostřednictvím včasných a věrohodných informací a zpráv k lepšímu dorozumění mezi občany a ke vzájemnému porozumění, a tak zažehnal nebezpečí pomlouvačných fám, nedůvěry a zášti." V současnosti je v záhlaví ratíškovický znak, který navrhl v roce 1991 ak. malíř Zbyněk Kočvar z Prahy. Na modrém štítě jsou tři stříbrné žaludy na stoncích, vyrůstajících z jednoho místa mezi úponky. Mezi stonky se žaludy vyrůstají rovněž úponky, nahoře mezi žaludy jsou dvě hvězdy. Na heraldicky pravé straně je na hrot postavena hvězda pěticípá a levé straně šesticípá. Znak je vytvořen podle nejstarší ratíškovické pečeti, otištěné na katovské listině dne 20. ledna 1613.

Nyní Ratíškovický Zvon vychází v nákladu 700 výtisků a kde dni 31. 1. 2017 bylo vytištěno celkem 3 300 stránek. Čtou jej nejen ti, kteří v Ratíškovicích bydlí, ale mají o něj zájem naši rodáci jak v České republice, tak v zahraničí. Vychází i na internetových stránkách obce. Najdete jej vždy s měsíčním zpožděním oproti vytištění, tedy v den uzávěrky následujícího čísla.

Příspěvky zasílejte na email: zvon@ratiskovice.com

Archív ZVONu: formát pdf

rok 1992 - č. 1/1992
rok 1995 - č. 1/1995, 2/1995, 3/1995, 4/1995
rok 1996 - č. 1/1996, 2/1996, 3/1996, 4/1996, 5/1996, 6/1996
rok 1997 - č. 1/1997, 2/1997, 3/1997, 4/1997, 5/1997, 6/1997
rok 1998 - č. 1/1998, 2/1998, 3/1998, 4/1998, 5/1998, 6/1998
rok 1999 - č. 1/1999, 2/1999, 3/1999, 4/1999, 5/1999, 6/1999

rok 2000 - č. 1/2000, 2/2000, 3/2000, 4/2000, 5/2000, 6/2000
rok 2001 - č. 1/2001, 2/2001, 3/2001, 4/2001, 5/2001, 6/2001
rok 2002 - č. 1/2002, 2/2002, 3/2002, 4/2002, 5/2002, 6/2002
rok 2003 - č. 1/2003, 2/2003, 3/2003, 4/2003, 5/2003, 6/2003
rok 2004 - č. 1/2004, 2/2004, 3/2004, 4/2004, 5/2004, 6/2004
rok 2005 - č. 1/2005, 2/2005, 3/2005, 4/2005, 5/2005, 6/2005
rok 2006 - č. 1/2006, 2/2006, 3/2006, 4/2006, 5/2006, 6/2006
rok 2007 - č. 1/2007, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 5/2007, 6/2007
rok 2008 - č. 1/2008, 2/2008, 3/2008, 4/2008, 5/2008, 6/2008
rok 2009 - č. 1/2009, 2/2009, 3/2009, 4/2009, 5/2009, 6/2009
rok 2010 - č. 1/2010, 2/2010, 3/2010, 4/2010, 5/2010, 6/2010
rok 2011 - č. 1/2011, 2/2011, 3/2011, 4/2011, 5/2011, 6/2011
rok 2012 - č. 1/2012, 2/2012, 3/2012, 4/2012, 5/2012, 6/2012

rok 2013 - č. 1/2013, 2/2013, 3/2013, 4/2013, 5/2013, 6/2013
rok 2014 - č. 1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014, 5/2014, 6/2014
rok 2015 - č. 1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015, 5/2015, 6/2015
rok 2016 - č. 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016, 5/2016, 6/2016
rok 2017 - č. 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017
rok 2018 - č. 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018
rok 2019 - č. 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019
rok 2020 - č. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020
rok 2021 - č. 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021, 6/2021
rok 2022 - č. 1/2022, 2/2022, 3/2022, 4/2022, 5/2022, 6/2022
rok 2023 - č. 1/2023, 2/2023, 3/2023, 4/2023, 5/2023, 6/2023
rok 2024 - č. 1/2024