Obsah

Československo - Francouzská společnost


 

V roce 1988 byla podepsána v Ratíškovicích „Smlouva o přátelství a spolupráci“ mezi obcí Ratíškovice a městem Vouziers ve Francii. Za obec Ratíškovice podepsal tento důležitý dokument předseda MNV Ratíškovice pan František Slezar, za město Vouziers starosta města pan Michel Baudier. Svým velkým dílem přispěla k podpisu dokumentu a tím k možnosti realizace dávného snu o přátelství a spolupráci s Francií paní Dana Voříšková.

 

Dnem 14.9.1990 byla zaregistrována Ministerstvem vnitra v Praze Československo – francouzská společnost Ratíškovice jako sdružení občanů Ratíškovic, jejíž předsedkyní byla paní Vlasta Kotenová. Francouzským partnerem Československo-francouzské společnosti Ratíškovice je Comité d Amitié Vouziers-Ratíškovice (Výbor přátelství Vouziers-Ratíškovice).

Společnost vystupuje jako nedílný partner Obce Ratíškovice při realizaci výměnných akcí občanů obou družebních obcí v oblasti kulturní, společenské, sportovní a v neposlední řadě také v oblasti vzdělávací. V oblasti kulturně-společenské je zajišťována reprezentace naší obce při oslavách významných společenských akcí pořádaných družebním městem Vouziers, na nichž jsou kulturní složky z Ratíškovic hlavními účinkujícími programu. Společnost organizačně zajišťuje prázdninové pobyty ratíškovských studentů a žáků základní školy za účelem výuky francouzského jazyka, obdobně zajišťuje pobyty studentů z Vouziers, kteří přijíždí do ČR za účelem poznání historie naší země a pobyty občanů družebního města při hodových oslavách v Ratíškovicích a jiných kulturních akcích, pořádaných Obcí Ratíškovice. V oblasti sportu se může společnost pochlubit zatím ojedinělou, ale neopakovatelnou akcí, a to „Cestou přátelství Ratíškovice-Vouziers“, kterou absolvovali amatérští cyklisté z Ratíškovic.

Druhou předsedkyní společnosti byla Ing. Kamila Šťastná od roku 2014 do ledna 2020. Současnou předsedkyní  společnosti je  od ledna 2020 Jaroslava Kundratová - tel. 602 287 522

Československo-francouzská společnost Ratíškovice je otevřená všem občanům Ratíškovic a předsedkyně společnosti je velmi ráda přivítá jako své členy.

Fotogalerie:

01fr 02fr 03fr
04fr 05fr 06fr

Návštěva francouzského velvyslanectví (fomát PDF)

01f 02f 03f
04f 05f 06f
     
Setkání společnosti v soutěži petangu 5. 6. 2024 ve sportovním areálu TJ Baník Ratíškovice
01pp 02pp 03pp
04pp 05pp 06pp
07pp 08pp 09pp
10pp 11pp