Obsah

Klub seniorů Ratíškovice


Myšlenku založit Svaz důchodců v naší obci, zrealizovalo začátkem roku 2001 asi 30 nadšenců. Zajímavé aktivity přilákaly další příznivce. Činnost v organizaci vyplynula ze zájmu stále přibývajících členů. Rámcově zahrnuje tato činnost 1x za rok týdenní rekreační zájezd do lázeňských měst Luhačovice, Poděbrady, Mariánské lázně. Několikrát v roce jsme shlédli divadelní představení. Ve velké oblibě jsou jednodenní zájezdy na výstavu květin, prohlídky zámků, pamětihodností měst, společná zábava u táboráku. Při akcích místní Osvětové besedy např. hody, výstavy, důchodci rádi vypomohou. Důležité místo zaujímá přednášková činnost. Tématika se směřována k utužování zdraví seniorů. Je využíván místní bazén a služby DPS. Závěrečný večírek s programem, hudbou, pohoštěním a tombolou bývá radostí všech. Je samozřejmostí potěšit důchodce při osobních jubileích květinou. O členskou základnu, která čítá již 168 členů se stará sedmičlenný výbor a deset důvěrnic. Předsedou organizace je František Kordula. Oceňujeme pozitivní přístup představenstva obce k našim potřebám. Všichni si přejeme, aby členové našli kulturní vyžití a uplatnění svých schopností a věříme, že Svaz důchodců bude i v budoucnu pokračovat ve své různorodé činnosti – vždyť aktivita v seniorském věku obohacuje život!

Únor 2021

     V letošním roce uplyne 20 let od založení Klubu seniorů. Chtěli bychom s pamětníky zavzpomínat a ty mladší seznámit s tím, jak to bylo od začátku.

     Myšlenka na založení Svazu důchodců vznikla v roce 2000, to se skupina důchodců z Ratíškovic zúčastnila akcí pořádaných důchodci v Hodoníně. Činnost se jim líbila, a proto již v únoru roku 2001 založili v Ratíškovicích Svaz důchodců. Po výzvě ve ZVONU se příhlásilo125 členů. Obec poskytla ke schůzkám prostory požární zbrojnice a do začátku obdržela organizace od obce finanční dotaci. Prvním předsedou byl František Kordula (trubka), místopředseda Miroslav Partika, pokladní  Milena Karasová, kulturní referentka Jožina Příkaská, zapisovatelka Marie Kotásková, kronikářka Anna Blahová a členové výboru Marie Palánová, Alois Havránek, Františka  Zemánková a Josefa Kordulová (šeďka).

     Byl sestaven program činnosti a podle něho se uskutečnily zájezdy do Kroměříže, do Hodonína na Šmukáč Vaška Mlýnka, zájezd do Věžek a rekreační pobyt v Luhačovicích a Jelenovské. Také byly zájezdy na divadelní představení. Na první výlet na kolech se jelo do Vacenovic na Březíčko. Zahájily se pohybové aktivity pod vedením Ludmily Kouřilové.

     První  večírek se konal v sále u Šťastných za přítomnosti představitelů obce Josefa Uhlíka a Anny Foltýnové, za soc. komisi se účastnila Růžena Růžičková, za Osvětovou besedu Jožina Fišerová. Starosta obce poděkoval seniorům za pomoc při organizaci 860. výročí založení obce. Pro poslech i  tanci hrál pan učitel Bohumil Šindelář.

     Informace pro členy o všech pořádaných aktivitách, zajišťovaly důvěrnice.  To se osvědčilo a do dneška jsou důvěrnice důležitou složkou organizace. Jmenujme první důvěrnice, byly to Emilie Padalíková, Majka Blahušková, Jiřina Zahrádková, Jarka Flekačová, Františka Příkaská (Malářová), Anna Fádlíková, Žofie Hřebačková. Později Emilie Ingrová, Ludmila Šťastná, Alena Školová a Ludmila Frolcová.

     Na konci roku 2004 členská schůze schválila vstup Svazu důchodců do Osvětové besedy s názvem Klub seniorů. Důvodů pro vstup bylo několik, např. vedení podvojného účetnictví, zvýšené odvody pro nadřízené orgány a další. Zástupcem za Klub seniorů v Osvětové besedě byla Jožina Příkaská a později Helena Vybíralová. Spolupráce byla vzájemná a stále trvá. Senioři se podíleli na hlídání výstav pořádaných OB, prodeji vstupenek na divadla, koncerty, festival dechovek a při pořádání Silvestovských pochodů.

     Pro připomenutí aktivit Klubu senorů za uplynulé období. Jezdilo se do divadel  Zlína a Uherského Hradiště na činohry, do Brna na opery, operety, muzikály a balety. Na Vánoční koncerty do Hodonína a Kyjova se jezdilo do roku 2012.  Pak OB začala pořádat koncerty v Ratíškovicích. Senioři navštěvují všechna divadelní představení a koncerty pořádané OB  v Ratíškovicích.

     Oblíbené jsou jednodenní zájezdy za poznáním. První zájezdy byly do Bystrovan, Valtic, Kostelce, Mikulova, Lednice, Buchlovic, později do Znojma, zámeku v Lysicích a Rájci Jestřebí, navštívili jsme arboretum v Boskovicích, hrad Bouzov, Javořické jeskyně, památky ve Skalici, Kněždubu, výrobnu čajů v Čejkovicích. Po Baťově kanále jsme dopluli do hřebčína v Napajedlích, nezapomeňme na hřebčín v Kopčanech. Vláčkem jsme se povozili po zámecké zahradě v Kroměříži.

     Jeseníky, Dlouhé stráně, Velké Losiny, Ostrava, to byly další cíle našich výletů. V poslední době zájezd do bylinkové firmy Naděje paní Mgr. Jarmily Podhorné, do Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem, Strážnice, Uherského Brodu a Blatničky pod sv. Antonínkem.

     Pravidelně jezdíme na výstavy květin, nejdříve do Věžek, pak na Floru do Olomouce  a od r. 2014 na Florii  do Kroměříže. Zájem bývá takový, že téměř vždy jedou dva autobusy, v roce 2017 byly dokonce vypraveny autobusy tři.

     Ve velké oblibě jsou u seniorů  celotýdenní zájezdy za odpočinkem, poznáním i turistikou. Od počátku vzniku organizace se jezdí do Luhačovic, byli jsme v Mariánských Lázních, Poděbradech, vždy pod vedením Jožiny Příkaské. Dovolenou v lázních Piešťany měla na starosti Marie Kordulová.

     Pro seniory toužících po větších tělesných aktivitách jsme uspořádali zájezdy  do Kronoš-Sněžka, Janské Lázně, Ještěd, Liberec, Harachov, Písku - el. Temelín, Orlík, Zvíkov, Sv. Hora u Příbrami, Tábor, poutní místo Klokoty atd. a do Železné Rudy - Modravy, Povydří, Klatovy, Jindřichův Hradec a Česká Kanada.

     Od roku 2012 se pořádají dovolené do zahraničí, byli jsme v Itáli v Rimini, 3x v Chorvatsku, 2x v Bulharsku, v Řecku na Korfu a Turecku.

     Nesmíme zapomenout na pravidelné koupací zájezdy na Slovensko do Čalova, Vincova Lesa a maďarského Gyoru.

     Každý rok se scházíme u táboráků, nejdříve u Marciánového, na Vlastě, farní záhradě a v poslední době u Junácké klubovny.

     Pořádají se cyklovýlety na hlaváček jarní na Vinohrádky, na kolech jsme byli také v ZOO Hodonín, jeli do Bzence do obnovené kaple sv. Floriána , do muzea internačního tabora do  Svatobořic- Mistřína, do muzea města Kyjova, habánského sklepa ve Vacenovicích.

     Cílem naší organizace je stmelovat seniory, aby po odchodu do důchodu zůstali stále aktivní, setkávali se a společensky žili ku prospěchu svému i veřejnému. K tomuto účelu nám nejvíce pomáhají tři akce. Výroční členská schůze, kde mimo pracovní části si zatancujeme, zazpíváme, popřejeme jubilantům a je nám spolu dobře. Podobnou akcí je oslava Dne seniorů a všemi oblíbený Ples seniorů, který jsme v začátcích v roce 2011 nazvali - Senioři se baví.

     Nejdříve se společné akce konaly v sále u Šťastných, v tělocvičně ZŠ, téměř 10 let ve Vacenovicích v sále U Letochů a v současné době ve Spolkovém domě. Součástí akcí byl vždy kulturní program. Od r. 2008 s výbornými manželi  Grufíkovými. Vzpomínáme na vtipnou paní Hanákovou, Robky ze Séčky, národopisné soubory jako Dolinu, různé dětské soubory pěvecké, taneční i gymnastické a hosty z vedení obce. Vystupovaly u nás ženy z Rohatce a několik let seniorky z Milotic.

     Musíme vzpomenout na paní Evu Hanákovou a Františeka Kordulu, kteří zachraňovaly dokonce i naše hody v roce 2011, kdy nebyli mladí stárci.

     Pro seniorskou taneční soutěž Mikroregionu Nový Dvůr ve Vacenovicích 2012 secvičily taneční páry společenské tance pod vedením Nicoly Koplíkové.

     O založení tanečního souboru se zasloužila Inka Bábíková, dala dohromady 12 šikovných seniorek a první vystoupení Honolulu s nimi nacvičila uč. Irena Foltýnová pro Senior dance Mikroregionu Nový Dvůr ve Svatobořicích - Mistříně 2015. Tanečnice pokračují od té doby pod vedením Růženy Šeďové. Každoročně mají nová a nápaditá vystoupení Vzpomeňme na Labutí jezero které předvedly v Miloticích 2016, Poupata, Mužně vpřed - mažoretky s deštníky 2016, Holky z porcelánu, Retro Modní přehlídku a Děvčátko z kolonie předvedly i na Slilvestra v Ratíškovicích 2017, exotický tanec Boro- boro ve Vacenovicích, Skákání na konopě a pochovávání basy na plese KDU- ČSL a Volare, cantare v roce 2018. Boty proti lásce ve Vacenovicíh a Kankán 2019. Výše uvedené  tance byly předvedeny i při jiných slavnostních příležitostech.

     Na rok 2020 byl  připraven tanec Charleston caseura. Ten a také spousta ostatních aktivit musela být z důvodu pandemie zrušena.

     Dne 22. září se ukutečnila poslední schůze výboru a důvěrnic.

   Předsedkyní Klubu je Helena Vybíralová, pokladní Marie Kordulová. Kroniku a zápisy ze schůzek vedení a důvěrnic vede Ludmila Michenková. Evidenci členské základny a články do ZVONU píše Růžena Šeďová. Do výboru byly kooptovány Jaroslava Kundratová, Anna Antošová a Jana Foltýnová.

     Důvěrnice Klubu senioru jsou: Jiřina Klimešová, Jana Macková, Irena Tomančáková, Marie Uhlíková, Alena Svozílková, Jindra Bábíková, Ludmila Přibilová, Marie Příkaská, Marie Vacenovská, Eva Dobešová, Věra Vybíralová a  Anna Holečková.  Počet členů Klubu senioru se stále pohybuje kolem tří set osob.

     V současné době je připraven plán činnosti Klubu seniorů na rok 2021 a realizovat se bude, pokud se covid umoudří a dovolí nám zase normálně žít. Do té doby přejeme všem hlavně hodně zdraví, štěstí a Boží požehnání.

Za výbor Klubu seniorů a důvěrnic  

Helena Vybíralová a Jaroslava Kundratová

Fotogalerie

 

01

 

02s 03s
04s 05s 06s
07s 08s 09s
10s 11s