Obsah

Projekt Výstavnictví - brána kráse a kumštu otevřená


0102spoluEU

Stručný popis projektu:

Zázemí Osvětové besedy Ratíškovice je od roku 2016 v nově zbudovaném Spolkovém domě Ratíškovice. V těchto prostorách se organizuje a koordinuje činnost místních folklorních a uměleckých souborů a to Veselé muziky Ratíškovice, CM Malena, Mužského slováckého pěveckého sboru, Československo-francouzské společnosti, Senior klubu, ženského sboru Ženušky. Osvětová beseda disponuje mobiliářem, který je potřebný pro činnost těchto spolků. V rámci své činnosti beseda pořádá semináře, výstavy a tento mobiliář se v těchto prostorech nenachází. Proto se nabízí tyto prostory dovybavit mobiliářem a to konkrétně o výstavní zařízení jako jsou vitríny, figuríny, závěsný výstavní systém, což umožňuje prezentovat umělecká díla, či předměty hmotné lidové kultury (kroje, majolika, původní hudební nástroje, staré fotografie, rodinné kroniky). Tento požadavek vzešel jednak ze zasedání vedení zástupců Osvětové besedy Ratíškovice, ale dostal i podporu na semináři který byl pořádán při příležitosti zakončení projektu „Výšivkou proti zubu času“.

Popis místa určení:

Vnitřní stěny velkého sálu jsou pokryty akustickými panely na něž nelze instalovat obrazy, fotografie. Situace není lepší ani v malém sále, kde jsou na stěnách umístěny dlouhé závěsy. Proto pokládáme za žádoucí a na základě požadavků vedení osvětové besedy a veřejnosti, která se zúčastnila semináře, instalovat závěsný systém (lišty, lanka, osvětlení) tak, aby vystavovaná umělecká díla byla prezentována v náležité profesionální kvalitě a servisu.  Vzhledem k tomu, že občané obce disponují předměty hmotné lidové kultury (výšivky, kroje, fotografie a předměty každodenního života), pokládáme rovněž za žádoucí doplnit mobiliář spolkového domu o skleněné vitríny. Obec Ratíškovice je součástí etnografického regionu Kyjovského Slovácka, které je bohaté na lidovou kulturu, především pak na krojové oblečení (které se liší od dědiny k dědině), máme v záměru dlouhodobě se věnovat prezentaci oblékání v tomto regionu, k čemuž chceme využít výstavní figuríny.

Cíl projektu:

Výsledkem projektu budce nákup výstavních figurín, výstavních vitrín a závěsného výstavního systému, který bude zakoupen s cílem podpory prezentace umělecké tvorby a především zachování hmotné lidové kultury Kyjovského Slovácka. Zakoupením těchto věcí   zkvalitníme možnosti při výstavách nejen osvětové besedy, ale i pro ostatních spolky obce. Bude zde vytvořen kvalitní servis pro pořádání výstav. Nákupem těchto výstavních prvků podpoříme materiálně-technické vybavení sloužícího pro interpretaci místního kulturního dědictví, dalším přínosem tohoto nákupu je podpora zájmových a spolkových kulturních aktivit, podpora budování, rekonstrukce a materiálně technického vybavení budov a prostor pro setkávání, podpora materiálně technického zázemí budov a areálů sloužících pro pořádání kulturních akcí a zachování a obnovy tradic, lidových zvyků.

Fotodokumentace:

f01 f02 f03