Obsah

Sbor pro občanské záležitosti


 

Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) vznikl v roce 1967.

V roce 2001 byla radou obce Ratíškovice jmenována do funkce předsedkyně SPOZ při Obecním úřadě v Ratíškovicích paní Helena Blahová. Do této doby byla předsedkyní paní Anna Vlasáková. Ze stávajících členů pokračují v činnosti: Perscheová Marie, Balgová Žofie, Sedlačíková Františka, Růžičková Růžena, Nováková Žofie, Hubáčková Anna, Novák Josef, Luňák František, Kotásek František, Gajdík Josef, Růžička Jiří, Blaha Robert, Blahová Helena, Blahová Ludmila, Buřinská Milena, Kordulová Zuzana, Koplíková Jana, Vacenovská Anna, Kudrová Emilie, Gajdíková Jitka, Dobiášová Terezie, Kotásková Marie, Hanáková Eva, Foltýnová Irena, Kratochvílová Alena, Motllová Kateřina, Kratochvílová Anna.

V první fázi činnosti bylo celkem 27 členů, kteří se rozdělili na dva soubory. První soubor ve složení převážně starší členů zajišťuje smuteční a pietní akty ve smuteční síni a na hřbitově a mladší členové zajišťují slavnostní akty jako jsou vítání do života, svatby, zlaté svatby, jubilea a ostatní společenské události na OÚ a v poslední době i v místním kostele. Vystoupení na těchto akcích se skládá z písní a básní, které získávají převážně ze zpěvníků a na internetových stránkách. Tyto písně upravuje p. Robert Blaha a p. František Kotásek.

Kromě již vzpomenutých akcí vystupovali:
- v roce 2002 – adventní koncert v místním kostele
- v roce 2003 – setkání SPOZ z okolních vesnic, vánoční koncert
­ vystoupení u příležitosti oslav 860 let založení obce Ratíškovice
- v roce 2007 uskutečnili setkání u příležitosti 40 let založení SPOZ, kde byli pozvání všichni členové, kteří působili v tomto souboru od jeho založení.

V současné době SPOZ má 22 členů a je součástí Osvětové besedy Ratíškovice.

1. soubor

Blaha Robert – klávesy a zpěv
Motlová Kateřina – přednes
Foltýnová Irena – přednes

Zpěv: Blahová Helena, Blahová Ludmila, Buřinská Milena, Gajdíková Jitka, Koplíková Jana, Kordulová Zuzana, Kudrová Emilie, Vacenovská Anna.

2. soubor - zajišťuje smuteční akty

Hanák Tomáš – klávesy
Kudrová Emilie – přednes

Zpěv: Blahová Helena, Hanáková Eva, Vacenovská Anna, Nováková Žofie, Kratochvílová Anna, Macková Marie, Jana Luňáková, Blahová Anna, Pokojová Růžena