Obsah

Sbor pro občanské záležitosti


 

Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) je součástí Osvětové besedy. Vznikl v roce 1967. Předsedkyní tehdy byla Anna Vlasáková, kterou v roce 2001 vystřídala Helena Blahová. Od roku 2011 sbor vede Milena Buřinská.

SPOZ je rozdělen na dva soubory. První soubor zajišťuje slavnostní akty jako je vítání do života, svatby, zlaté a diamantové svatby, jubilea, setkání ročníků (spolužáků) a ostatní společenské události, pořádané na OÚ.

Druhý soubor zajišťuje obřady ve smuteční síni. Kromě pohřbů Sbor pro občanské záležitosti každoročně pořádá Pietní akt k uctění památky ratíškovických občanů, kteří v daném roce zemřeli.

Vystoupení na těchto akcích se skládá z  básní a písní lidových i současných.

V současné době SPOZ má 20 členů

1. soubor

Klávesy :  Blaha Robert, Hanák Tomáš, Váňová Hana

Přednes:  Foltýnová Anna, Konštandová Irena, Strnadová Hana

Zpěv: Blahová Ludmila, Buřinská Milena, Koplíková Jana, Kordulová Zuzana, Kotásková Bohdana, Kudrová Emilie, Slezarová Jitka, Vacenovská Anna

 

2. soubor

Klávesy: Hanák Tomáš

Přednes: Kudrová Emilie, Foltýnová Anna, Strnadová Hana

Zpěv: Blahová Anna, Blahová Helena, Buřinská Milena, Kratochvílová Anna, Luňáková Jana, Macková Marie, Pokojová Růžena, Vacenovská Anna

01020304