Obsah

Slovácký mužský pěvecký sbor

Slovácký mužský pěvecký sbor

Slovácký mužský pěvecký sbor


 

 Sbor je patnáctičlenný, vystupuje v krojích, které náleží do skupiny krojů národopisné oblasti jižního Kyjovska, z této oblasti taky čerpá většinu písní do svého programu. Zpívá také lidové písně z jiných národopisných oblastí. Je schopen vystupovat při různých příležitostech, ke kterým se tento žánr hodí. Má za sebou řadu úspěšných vystoupení na různých folkloristických festivalech, setkáních mužských sborů a jiných kulturních akcích v České republice ale i v zahraničí. Slovácký mužský sbor působí při Osvětové besedě v Ratíškovicích se sídlem v Ratíškovicích.

w w w . s m p s . r a t i s k o v i c e . e u

 

Kontaktní adresa:

Vedoucí sboru Robert Blaha
Vítězná 457
Ratíškovice 696 02
Tel. 518 367 428,

e-mail: bremaxx@email.cz