Obsah

Ratíškovské nářečí


 

Tak jako v ostatních obcích na Slovácku i v Ratíškovicích se dříve mluvilo nářečím. Mnohdy ještě i dnes, a to převážně u generace dříve narozené, je možné zaslechnout jadrnost a bohatost všemožných slov a výrazů při každodenním mluvení. Pomalu se, ale bohužel naše nářečí vytrácí. Pro zachování pokud možno všech těch libozvučných slovíček byl sepsán p. Stanislavem Kadlčíkem, jako v první obci na Slovácku, slovník místního NÁŘEČÍ.

Obsahuje na 5 500 slov, výrazů a frází. Tímto ovšem ještě zdaleka není vše sesbíráno. Postupně se daří shromažďovat další a další ratíškovské výrazy a slova. Autor slovníku uvítá každé nové slovíčko, které mu bude předáno. Již nyní je zásoba bohatší o dalších více jak 500 slov a výrazů, která budou součástí snad druhého vydání.

Touto malou ukázkou Vám RATÍŠKOVSKÉ NÁŘEČÍ - "Ratíškovštinu" představujeme.(klikněte zde pro otevření souboru nareci.pdf)