Obsah

Ohlášky 14. dubna 2019


 

  • Děkuji vám za vaše modlitby a dary během minulého týdne.

 

  • Děkuji také nejmenovanému dárci za dar 1000Kč na potřeby našeho kostela a také všem vám, kteří jste darovali peníze na květiny.

 

  • Příští neděli 21. dubna na Boží hod velikonoční bude sbírka na připavovanou opravu našeho kostela.

 

  • Dále děkuji všem, kteří uklidili faru, kostel a okolí kostela a fary.

 

  • Zveme všechny děti na dětskou křížovou cestu, která se uskuteční na Velký pátek v 10.30 v kostele.  Po křížové cestě bychom šli hrkat, proto si přineste klepače, tragáčky, řehtačky....

 

  • Půjdeme hrkat i na Bílou sobotu ráno, sraz v 7 hodin u kostela. Po hrkání bude pro děti připravena dobrá snídaně na farním centru. Po snídani budou mít kluci možnost uplést si na farním centru velikonoční "žile". Pomoc tatínků vítána

 

Úklid kostela Rozpis sbírek při nedělních bohoslužbách

skupina žen č. 4

skupina mužů č. 3
Anna Vacenovská

Eva Zelinková

Ivana Foltýnová

Jana Bábíková

Marie Holečková
Mše
U křtitelnice
U kazatelny
Kůr
Ranní Jakub
Foltýn
Josef
Příkaský
Antonín
Příkaský
Hrubá Jiří
Šupálek
Pavel
Vacenovský
Petr
Vacenovský