Obsah

Ohlášky 26. května 2024


 

Jak pulsujeme

 

  • Děkuji všem za oběti, modlitby a dary na potřeby našeho kostela. 
  • Dále děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na průběhu farního dne.
  • Dnes odpoledne bude májová pobožnost.     
  • Příští neděli budeme slavit Slavnost Těla a Krve Páně, připravte prosím oltáře a vše potřebné.
  • Ve čtvrtek 13.6. bude vypraven autobus na pouť ke sv. Antonínu do Blatnice. Odjezd v 15.30. Zapisujte se do seznamu mezi lavicemi.
  • V nástěnkách jsou plakáty na poutě do Lurd, Medžugorie, do Dolomitů a další.

Děkuji vám všem,

kteří přispíváte na potřeby našeho kostela

P. Jiří Čekal


Děkujeme za finanční dary na opravu fary a kostela, které můžete zasílat,  
na účet
189957868/0300 nebo příležitostně vhodit
do poštovní schránky fary.


 

Úklid kostela Rozpis sbírek při nedělních bohoslužbách

 skupina žen č. 

skupina mužů

 

Mše

U křtitelnice

U kazatelny

Kůr

Ranní

 

 

 
Hrubá Petr
Vacenovský
Pavel
Macek

Josef
Měchura