Obsah

Ohlášky 15. září 2019


 

  • Děkuji vám za vaše modlitby a dary během minulého týdne.
  • Děkuji nejmenovanému dárci za dar 5000 Kč na potřeby kostela.
  • Příští neděli bude sbírka Puls.
  • Děkuji všem, kteří jste se zúčastnili včerejší poutě, obzvláště těm co nesli sochu, krojovaným a paní Anežceza nastrojení sochy Panny Marie.
  • První setkání NEDĚLNÍHO SPOLEČENSTVÍ bude poslední neděli v září tj. 29. po ranní mši svaté na Farním centru. Nedělní společenství je pro holky a kluky druhého stupně základní školy.
  • Mezi lavicemi si můžete vyzvednout přihlášku do náboženství na školní rok 2019/2020. Přihlášku musí mít každý školní rok žáci novou.

 

Úklid kostela Rozpis sbírek při nedělních bohoslužbách

skupina žen č. 1

skupina mužů č. 1
Marie Dobešová

Alena Svozílková

Marie Tomanová

Františka Kristová

Hana Šuralová
Mše
U křtitelnice
U kazatelny
Kůr
Ranní Jan
Toman

Tomáš
Kočvara

Petr
Bábík
Hrubá Josef
Měchura
Josef
Macek
Petr
Vacenovský