Obsah

Ohlášky 14.července 2019


  • Děkuji vám za vaše modlitby a dary během minulého týdne.
  • Děkuji také nejmenovaným dárcům za dary 3 x 1000 Kč.
  • Tento týden budou mít úklid kostela skupina číslo 16.

 

Svatební ohlášky

V sobotu 20. července si v našem kostele sv. Cyrila a Metoděje navzájem udělí svátost manželství
* Mgr. Marie Baďurová, povoláním lékárnice, svobodná, řím. kat.
* Mgr. Josef Molnár PhD, povoláním obchodní zástupce, svobodný, řím. kat.

 

Úklid kostela Rozpis sbírek při nedělních bohoslužbách

skupina žen č. 16

skupina mužů č. 2
Viktorie Svorová

Hedvika Zemánková

Ludmila Koplíková

Marie Macková

Antonie Hanzalíková
Mše
U křtitelnice
U kazatelny
Kůr
Ranní Josef
Michenka

Jan
Vacenovský

František
Michenka
Hrubá Josef
Macek
Josef
měchura
Petr
Vacenovský