Obsah

Pořad bohoslužeb


 

Den

Liturgická oslava

Hod.

Bohoslužby

neděle

20. 9.

25. neděle
v mezidobí

8.00

 

10.00

Za † Vlastu Dufkovu, zetě Zdeňka, na poděkování za dar života 65 let a za živou rodinu

Děkovná mše svatá za úrodu

pondělí

21. 9.

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

7.30

Za manžela Františka Příkaského a živé rodiny

úterý

22. 9.

Úterý 25. týdne v mezidobí

 

 

středa

23. 9.

sv. Pia z Pietrelciny, kněze

18.00

Za růžencové bratrstvo živé i zemřelé

čtvrtek

24. 9.

Čtvrtek 25. týdne v mezidobí

18.00

Za Jaroslava Belance, zetě Miroslava Janíka, dvoje rodiče a celou živou rodinu

pátek

25. 9.

Pátek 25. týdne v mezidobí

18.00

Za † rodinu Klimešovu a Křižkovu a živé rodiny

sobota

26. 9.

Sobotní památka Panny Marie

7.30

Za Františka Kordulu, syna Františka, dvoje rodiče, celou živou a † rodinu

neděle

27. 9.

26. neděle
v mezidobí

8.00


10.00

Za Žofii Jánošovu, manžela, celou živou † rodinu

Za farníky