Obsah

Pořad bohoslužeb od 26.1. 2020 - 2.2. 2020


 

Den

Liturgická oslava

Hod.

Bohoslužby

neděle

26. 1.

3. neděle
 mezidobí

8.00

 

10.00

Za Rudolfa Kordulu, syna Leoše, celou živou a † rodinu a duše v očistci
na které nikdo nepamatuje

Za dar života 90 let s prosbou o další Boží ochranu, † manžela, rodiče a živé rodiny

pondělí

27. 1.

Sv. Anděly Mericiové,
panny

7.30

Za rodiče Foltýnovy, syny Josefa, Melichara, a Jiřího, snachu Františku, vnuka Františka, rodiče Pištěkovy, dva syny, dceru, zetě, snachy Františku a Terezii, tetu Josefu a celou živou a † rodinu

úterý

28. 1.

Památka sv. Tomáše Akvinského,
kněze a učitele církve

 

 

středa

29. 1.

Středa
3. týdne v mezidobí

17.00

Za † Jaroslava Michenku, sourozence,
rodiče a rodinu Neduchalovu

čtvrtek

30. 1.

Čtvrtek
3. týdne v mezidobí

17.00

Za rodiče Přibilovy,             jejich sourozence a živé rodiny

pátek

31. 1.

Památka sv. Jana Boska, kněze

18.00

Za † manžela Františka Kordulu,
dvoje rodiče, bratra, jeho manželku, 
živé a † rodiny

sobota

1. 2.

Sobotní památka Panny Marie

7.30

Za † rodiče Kotáskovy a Zelinkovy,
živé a † rodiny a duše v očistci

neděle

2. 2.

Svátek

Uvedení Páně do chrámu

8.00

10.00

Za farníky

Za † rodiče