Obsah

Pořad bohoslužeb od 18.8. 2019 - 25.8. 2019


 

Den

Liturgická oslava

Hod.

Bohoslužby

neděle

18. 8.

20. neděle
v mezidobí

8.00


10.00

Na úmysl dárce

Za † Helenu Mlezivovou, manžela,
celou živou rodinu a za farnost

pondělí

19. 8.

Sv. Jana Eudese, kněze

15.30

Pohřeb pana Isidora Zemánka

úterý

20. 8.

Památka sv. Bernarda,
opata a učitele církve

 

 

středa

21. 8.

Památka sv. Pia X., papeže

18.00

Za † rodiče Andělu a Otta Miléřovy,
jejich sourozence, dvoje rodiče
a rodiče Šilinkovy

čtvrtek

22. 8.

Památka Panny Marie Královny

15.00

Za Františka Kordulu, syna Františka
a celou †  rodinu

pátek

23. 8.

Sv. Růženy z Limy, panny

18.00

Za Evu Koplíkovu, manžela Ludvíka,
živé rodiny a za duše v očistci
na které nikdo nepamatuje

sobota

24. 8.

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

7.30

Za Vladimíra Koplíka, jeho bratra Josefa, vzpomínáme 60. výročí jeho tragické smrti,
   jejich rodiče, Josefa Balgu
a celou živou a † rodinu

neděle

25. 8.

21. neděle v mezidobí

8.00


10.00

Za farníky

Za Evu Vacenovskou, jejího tatínka
Františka, rodiče Tomanovy, Dobešovy
a Vacenovské