Obsah

Pořad bohoslužeb


 

Den

Liturgická oslava

Hod.

Bohoslužby

neděle

25. 9.

26. neděle

v mezidobí

8.00

10.30

Za rodinu Vacenovskou a Dobšíkovu

Za Vlastu Dufkovu, zetě Zdeňka, živou
a † rodinu

pondělí

26. 9.

Sv. Kosmy a Damiána,
mučedníků

7.30

Na úmysl dárce

úterý

27. 9.

Památka
sv. Vincence z Paula, kněze

 

 

středa

28. 9.

Slavnost sv. Václava,
MUĆEDNÍKA, hlavního patrona
českého národa

 

 

čtvrtek

29. 9.

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

18.00

Za rodiče Hrbáčkovy,
Musiálovy a živé rodiny

pátek

30. 9.

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

18.00

 

sobota

1. 10.

Památka sv.Terezie od Dítěte Ježíše,
panny a učitelky církve

7.30

 

neděle

2. 10.

27. neděle v
 mezidobí

8.00


10.00

Za Vojtěcha Hadamíka, dvoje rodiče, sestru, švagra a rodinu Slovákovu

Za farníky

 

V soutěži Jihomoravského kraje Nejlépe opravená památka roku 2020

v kategorii velkých staveb obsadil 2. místo

kostel sv. Cyrila a Metoděje v Ratíškovicích

Také díky vašim finančním darům.