Obsah

Pořad bohoslužeb od 9. 6. 2019 - 16. 6. 2019


Den

Liturgická oslava

Hod.

Bohoslužby

neděle

9. 6.

Slavnost

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

8.00

10.00

14.30

Za Petra Zemánka, kamarády horníky, živou a † rodinu

Poděkování za 90 let života řeholní sestry Jany Gajdíkové

Svátostné požehnání

pondělí

10. 6.

Památka Panny Marie, Matky církve

18.00

Za Máriu, Zuzanu a Juraja Fignarovy, Andělu, Jana a Evu Šupálkovy
a duše v očistci

úterý

11. 6.

Památka sv. Barnabáše,  apoštola

18.00

Za † Jiřího Tomana

středa

12. 6.

Středa
10. týdne v mezidobí

18.00

Za rodiče Víta a Anežku Kadlčíkovy, Josefa a Marii Holečkovy, obě živé i † rodiny
 a ke cti a chvále sv. Antonína

čtvrtek

13. 6.

Svátek Ježíše Krista,
nejvyššího a věčného kněze

7.30

Za Antonii Dobešovou, manžela,
celou živou a † rodinu

pátek

14. 6.

Pátek
10. týdne v mezidobí

18.00

Za rodiče Antonii a Cyrila Gajdíkovy, syny,
zetě, snachu a duše v očistci

sobota

15. 6.

Sv. Víta, mučedníka

7.30

 

13.00

Za † Františka Koplíka, rodiče, dva bratry,
rodinu Tomanovu a Boží ochranu
pro živé rodiny

Svatební mše svatá

neděle

16. 6.

Slavnost
NEJSVÉTĚJŠÍ TROJICE

8.00

 

10.00

Poděkování Pánu Bohu za dožití 99 roků života, manželku Marii, syna Františka                                a celou živou i † rodinu

Za děti, které přistoupí                 k 1. sv. přijímání, jejich rodiče, kmotry a celou farnost