Obsah

Pořad bohoslužeb


 

Den

Liturgická oslava

Hod.

Bohoslužby

neděle

19. 9.

25. neděle
v mezidobí

8.00


10.00

Za Vlastu Dufkovu, zetě Zdeňka,
živou a † rodinu

Za  Antonína a Drahomíru Kimešovy
a živou rodinu

pondělí

20. 9.

Památka sv. Ondřeje Kim Taegŏna, kněze, Pavla Chong Hasanga
a druhů, mučedníků

 

 

úterý

21. 9.

Svátek sv. Matouše,
apoštola a evangelisty

 

 

středa

22. 9.

Středa
25. týdne v mezidobí

17.00

Za † rodiče Jaromíra a Marii Grufíkovy,
dceru Marii, Evu Tomanovu, živé rodiny
a duše v očistci

čtvrtek

23. 9.

Památka
sv. Pia z Pietrelciny, kněze

17.00

Za Františka Hanzalíka, dvoje rodiče, poděkování za dar života a celou živou
a † rodinu

pátek

24. 9.

Pátek
25. týdne v mezidobí

17.00

Za Věru Hrbáčkovu, manžela, dvoje rodiče,
celou živou a † rodinu

sobota

25. 9.

Sobotní památka Panny Marie

15.00

Za živé i † pětašedesátníky a šedesátníky,
spolužáky, jejich rodiny, učitele i kněze

neděle

26. 9.

26. neděle
v mezidobí

8.00

 

10.00

Poděkování za dar života s prosbou
o další Boží ochranu

Za Františka Šebestu k nedožitým
90. narozeninám, manželku Marii,
rodiče a sourozence


V soutěži Jihomoravského kraje Nejlépe opravená památka roku 2020

v kategorii velkých staveb obsadil 2. místo

kostel sv. Cyrila a Metoděje v Ratíškovicích

Také díky vašim finančním darům.