Obsah

Pořad bohoslužeb od 14. 4. 2019 - 21. 4. 2019


 

Den

Liturgická oslava

Hod.

Bohoslužby

neděle

14. 4.

KVĚTNÁ
(PAŠIJOVÁ)
NEDĚLE

8.00


10.00


14.30

Za farníky

Na poděkování za dar života a 45 let společného života s prosbou o další Boží ochranu pro živé rodiny

Křížová cesta

pondělí

15. 4.

PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE

7.30

Za † manžela Josefa Ingra, dvoje rodiče
a duše v očistci

úterý

16. 4.

ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE

 

 

středa

17. 4.

STŘEDA SVATÉHO TÝDNE

7.30

Za † Dr. Ottu Kocourka
a Dr. Elizabeth Nurrer

čtvrtek

18. 4.

ZELENÝ ČTVRTEK

18.00

Za farníky

pátek

19. 4.

VELKÝ PÁTEK
den přísného postu

10.30

15.00

Křížová cesta dětí

Velkopáteční obřady

sobota

20. 4.

BÍLÁ SOBOTA
Velikonoční vigilie

19.00

Za farníky

neděle

21. 4.

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Žehnání pokrmů

8.00

10.00


14.30

Za farníky

Za Tomáše Tomana, rodinu Tomanovu, rodiče Příkaské, celou živou a † rodinu

Svátostné požehnání