Obsah

Pořad bohoslužeb


 

Den

Liturgická oslava

Hod.

Bohoslužby

neděle

19. 5.

Slavnost

Seslání Ducha svatého

8.00

10.00

 

14.30

Za farníky

Za Františka Horáka, bratra Josefa, zetě Emanuela, dvoje rodiče,      živé rodiny a duše v očistci

Svátostné požehnání

pondělí

20. 5.

Památka Panny Marie,
Matky církve

18.00

Prosby  o dary Ducha Svatého
pro farnost

úterý

21. 5.

Svátek Výročí posvěcení brněnské katedrály

7.30

Za naši diecezi

středa

22. 5.

Památka
sv. Rity z Cascie, řeholnice

18.00

Za rodiče Dobešovy, syna Pavla, jejich zemřelé rodiče a sourozence, obrácení hříšníků, duše v očistci
a požehnání pro živé rodiny

čtvrtek

23. 5.

Svátek Ježíše Krista,
nejvyššího a věčného kněze

18.00

Za Jaroslava a Annu Kotáskovy, dvoje rodiče a za Boží pomoc
a ochranu pro živé rodiny

pátek

24. 5.

Pátek
7. týdne v mezidobí

18.00

Za Stanislava Stříže, dvoje rodiče
a živé rodiny

sobota

25. 5.

Sobotní památka
Panny Marie

14.00

Za všechny živé a † hasiče, za jejich rodiny, přátele a duše v očistci

neděle

26. 5.

Slavnost

Nejsvětější Trojice

8.00

 

10.00

Za Terezii a Jana Houšťovy, duše
v očistci a živé rodiny

Za děti, které přistoupí
k 1. sv. přijímání, jejich kmotry
a rodiny