Obsah

Pořad bohoslužeb


 

Den

Liturgická oslava

Hod.

Bohoslužby

neděle

5. 7.

Slavnost
SV. CYRILA, MNICHA 
A METODĚJE, BISKUPA,
patronů Evropy, hlavních patronů
Moravy a našeho kostela

8.00


10.00

Za Cyrila Kotáska, Josefa Dostála,
troje † rodiče, celou živou  a † rodinu

Za dobrodince našeho chrámu Páně

pondělí

6. 7.

Sv. Marie Gorettiové,
panny a mučednice

 

 

úterý

7. 7.

Úterý
14. týdne v mezidobí

 

 

středa

8. 7.

Středa
14. týdne v mezidobí

18.00

Za Terezii Tomanovu k 1. výročí úmrtí,
dvoje zemřelé rodiče

čtvrtek

9. 7.

Sv. Augustina Žao Ronga, kněze,
a druhů, mučedníků

18.00

Za Rodiče Anežku a Jana Antošovy,
strýce Jana Šupálka, jeho manželku,
živou a † rodinu a duše v očistci

pátek

10. 7.

Pátek
14. týdne v mezidobí

15.00


18.00

Pohřeb paní Marie Zemánkové

Za Františka Příkaského, dvoje rodiče, Josefa Macka a duše v očistci

sobota

11. 7.

Svátek
sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

7.30

Za Josefu Dobešovu a duše v očistci

neděle

12. 7.

15. neděle
v mezidobí

8.00


10.00

Za Vojtěcha Gajdíka, manželku,
živé a † rodiny a duše v očistci

Za živé a † muzikanty z Ratíškovic

 

Ve středu 8. července v době od 16:45 do 18:00 bude u nás udělovat
svátost smíření cizí zpovědník.

 

Nadále platí dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

1. Upřesnění vlády ČR - Od 25. května se navyšuje počet osob 
na bohoslužbách až na 300 osob.

2. Usnesení vlády ČR ze 23. dubna 2020

3. Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi.
(Formát PDF)

4. PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA
(Formát PDF)