Obsah

Pořad bohoslužeb


 

Den

Liturgická oslava

Hod.

Bohoslužby

neděle

23. 1.

3. neděle
v mezidobí

8.00


10.00

Za farníky

Za Ludmilu Blahovu, její rodiče Josefa a Marii Grufíkovy, živou a  † rodinu

pondělí

24. 1.

Památka sv. Františka Saleského,
biskupa a učitele církve

 

 

úterý

25. 1.

Svátek
Obrácení sv. Pavla, apoštola

17.00

Za Františka Koplíka k nedožitým
75. narozeninám, rodinu Koplíkovu
a Ondříškovu a Boží požehnání
pro živé rodiny

středa

26. 1.

Památka
sv. Timoteje a Tita, biskupů

17.00

Za †Jaroslava Michenku, rodiče, sourozence,
rodiče Neduchalovy a jejich děti

čtvrtek

27. 1.

Sv. Anděly Mericiové, panny

17.00

Za manžela Františka Kordulu, dvoje rodiče, bratra se ženou, Máriu a Zdeňka Chovancovy,
celou živou a † rodinu

pátek

28. 1.

Památka
sv. Tomáše Akvinského,
kněze a učitele církve

17.00

Za Petra a Antonína Příkaské, živou a † rodinu Příkaskou, Boží pomoc a ochranu
pro živou rodinu

sobota

29. 1.

Sobotní památka Panny Marie

7.30

Za † rodiče, dva zetě, bratra Jendu, živou
a † rodinu a duše v očistci

neděle

30. 1.

4. neděle
v mezidobí

8.00

 

10.00

Za Josefa Kotáska, manželku Zdeňku, syny
a Boží ochranu pro živou rodinu

Za † rodiče a celou rodinu


V soutěži Jihomoravského kraje Nejlépe opravená památka roku 2020

v kategorii velkých staveb obsadil 2. místo

kostel sv. Cyrila a Metoděje v Ratíškovicích

Také díky vašim finančním darům.