Obsah

Pořad bohoslužeb


 

Den

Liturgická oslava

Hod.

Bohoslužby

neděle

28. 5.

Slavnost
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

8.00

10.00

 

14.30

Za farníky

Za † rodiče, syny a celou živou
a † rodinu

Svátostné požehnání

pondělí

29. 5.

Památka Panny Marie,
Matky církve

18.00

Za Oldřicha a Cyrilku Kadlčíkovy, jejich rodiče a živé rodiny

úterý

30. 5.

Památka sv. Zdislavy

 

 

středa

31. 5.

Svátek
Navštívení Panny Marie

18.00

Za Petra Bařinu  rodiče Bařinovy a Pavlíkovy, Boží ochranu  pro živé rodiny          a duše v očistci

čtvrtek

1. 6.

Svátek Ježíše Krista,
nejvyššího a věčného kněze

18.00

Za Aloise Grufíka, manželku,
dvoje rodiče, celou živou a † rodinu

pátek

2. 6.

Sv. Marcelina a Petra, mučedníka

První pátek

17.30

Za † Jana Příkaského, jeho sourozence, rodiče z obou stran,
duše v očistci a živé rodiny

sobota

3. 6.

Památka sv. Karla Lwangy
a druhů, mučedníků

7.30

Za † manžela, bratry, dvoje rodiče
a živé rodiny

neděle

4. 6.

Slavnost

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

8.00

 

10.00

Za Ivana Macka k 2. výročí úmrtí
a živé rodiny

Za děti, které přistoupí 
k 1. sv. přijímání, jejich kmotry,
rodiny a kněze