Obsah

Pořad bohoslužeb


 

Den

Liturgická oslava

Hod.

Bohoslužby

neděle

19. 6.

Slavnost

TĚLA A KRVE PÁNĚ

- průvod Božího Těla

9.00

Za farníky a  žáky IX. tříd

pondělí

20. 6.

Pondělí
12. týdne v mezidobí

 

 

úterý

21. 6.

Památka sv. Aloise Gonzagy,
řeholníka

15.00

Pohřeb paní Anny Pekárkové

středa

22. 6.

Sv. Paulina Nolanského, biskupa,
sv. Jana Fishera, biskupa
a Tomáše Mora, mučedníků,

 

 

čtvrtek

23. 6.

Slavnost 
NAROZENÍ SVATÉHO
JANA KŘTITELE

18.00

Za Vladimíra Wodeckého k 1. výročí úmrtí

pátek

24. 6.

Slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

18.00

Na poděkování za dar života s prosbou
o další Boží ochranu pro sebe
i celou rodinu

sobota

25. 6.

Památka 
Neposkvrněného Srdce Panny Marie

7.30


11.00

Za rodiče Šupálkovy, syny, duše v očistci, obrácení hříšníků a živou rodinu

Svatební obřad

neděle

26. 6.

13. neděle
v mezidobí

8.00

 

10.00

Za Barunku Rybovu, jejího tatínka, celou živou a zemřelou rodinu

Za  Pavla Tomana k 2. výročí úmrtí
a nedožitým 55. narozeninám, celou
† rodinu Tomanovu, Červenkovu
 a Boží ochranu pro živé rodiny

 

 


V soutěži Jihomoravského kraje Nejlépe opravená památka roku 2020

v kategorii velkých staveb obsadil 2. místo

kostel sv. Cyrila a Metoděje v Ratíškovicích

Také díky vašim finančním darům.