Obsah

Divadlo Brandejsští dragouni, Sokoli


 

Divadlo Brandejsští dragouni, Sokoli

Rok 1937 – divadelní ředstavení TJ Sokol "Brandejsští dragouni". Dole zleva Urbanová (žij. Baťovka), Holeček František, Hasníková Ludmila pr. Růčková, Vybíral Petr, Kundratová Marie pr. Voříšková, Tichá Marie (r. Dubňany, žij. Baťovka) pr. mimo, Foltýn Cyril, Kadlčíková Vlasta r. Karasová, Grufík Alois, Gajdíková Josefa r. Kašubová. Horní řada zleva za domkem Blaha Josef (r. 1901 Rohatec, zpočátku pracoval v Ratíškovicích na mlýně jako stárek, později zv. Strýc, zakladatel a vedoucí slováckého krúžku, národopisec), Novotný František (r. cizí, režisér, účetní na dolu Vlasta), Koten Bedřich (r. 1891 Stavěšice), Slezar František (r. Dubňany), Měchurová r. ?, učitel Páleník Josef (r. Dubňany), ?, ?, učitelka Slezarová Anna r. Žišková (r. Strážnice), učitel Jeřábek František (r. Brněnsko), Novotná Marie (manželka režiséra), vzadu Novák (malíř, r. cizí), v čepici učitel Kocůrek Josef (r. Morkůvky, během II. sv. války gestapem zatčen kvůli středisku branné výchovy v Ratíškovicích a vězněn v Uh. Hradišti, člen protifašist. organizace Obrana národa; v období komunismu odsouzen za převádění na západ), Nováková (asi r. cizí z Baťovky), vzadu Havlásek Antonín (r. cizí, Baťovka, pak mimo), Kocůrková Otýlie (r. cizí - žena učitele), Přibil Michal, Polišenský František.