Obsah

Projekt 2016: Prkna co znamenají svět


Díky Nadaci ČEZ jsme do nového Spolkového domu v Ratíškovicích pořídili mobilní podium. Pro občany a hlavně pořadatele akcí jsme vytvořili podmínky pro pořádání kulturních akcí.

Z důvodu mobility tohoto zařízení se mohou pořádat např. modní přehlídky (molo), koncert vážné hudby (menší varianta podia), plesy.  Ke zvýšení standardu byl nad podiem namontován i dataprojektor s plátnem, kde spolu se stávajícím osvětlením nabízí dokonalou scénu pro pořádání např. divadelního představení, firemních večírků.

Obec Ratíškovice děkuje Nadaci ČEZ za finanční příspěvek ve výši 347 917 Kč. Nadaci ČEZ patří i velké poděkování souborů a spolků Osvětové besedy Ratíškovice za vytvoření prvotřídího zázemí pro zkoušky a nácviky.

taptap taptap 03
04 05 06
     

Projekt 2015: S nadací ČEZ pod stany


 

V situaci absence kulturního domu se řada společenských akcí odehrála pod plachtami velkoplošných párty stanů. Nejprve jsme využívali stan Mikroregionu Nový Dvůr, poté za finanční pomoci Nadace ČEZ jsme si opatřili stan vlastní o rozměrech 18x10 m. Při konání větších akcí, jako např. košt vína, jsme využívali oba stany, přičemž stav toho staršího se zhoršoval. Proto jsme v červenci opět za finančního přispění Nadace ČEZ ve výši 150.000 Kč zakoupili další stan v celkové ceně 180.000 Kč, a to o rozměrech 9x10 m. Konstrukčně jde o stan stejný, jako již máme, což nám umožňuje tyto dva stany spojit. Pakliže v příštím roce završíme výstavbu nového kulturního domu, investice do stanů nebudou zmařeny, neboť společenské akce ve volném prostoru pod stanovými střechami se osvědčily a dozajista se v nich bude pokračovat. Obec Ratíškovice a Osvětová beseda Ratíškovice děkují Nadaci ČEZ za finanční podporu, která nám umožňuje zlepšovat podmínky pro péčio kulturní a společenský život v obci.

 

Projekt: Slovácké kroje - mizející krása


 

Osvětová beseda Ratíškovice děkuje Nadaci ČEZ za finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč na projekt: „Slovácké kroje – mizející krása“.

Z této částky byly pořízeny pro potřeby souborů Osvětové besedy Ratíškovice dětské kacabajky, lajblíky, pánský kožich, turecké šátky, kosárky.

 

01čez 02čez 03čez
     
04čez 05čez 06čez