Obsah

Veřejné pohřebiště Obce Ratíškovice


 

Plán místního hřbitova v PDF

 

Provozovatel a správce hřbitova:

Název :                 Obec Ratíškovice

Sídlo :                   U Radnice 1300, Ratíškovice

Zastoupena :       Ing. Martin Šupálek, starosta obce

 

Hrobník:

Antonín Šupálek – tel. 728 646 519

 

zastupuje:

Vlastimil Příkaský – tel. 602 546 900