Obsah

Sbor dobrovolných hasičů Ratíškovice


 

historickyznak soucasnyznak

Počátky sboru dobrovolných hasičů v naší obci se začaly psát v roce 1889, kdy se tehdejší představenstvo začalo zabývat požární ochranou v obci, na jejímž katastru tehdy stálo asi 290 domů. Jihomoravská obec byla obklopena jako je tomu doposud lesy, a proto vznik hasičské myšlenky byl na místě. Základy první hasičské zbrojnice zvané hasičské skladiště byly vybudovány v roce 1890 a tak se začala psát historie Sboru dobrovolných hasičů v Ratíškovicích. Podrobná historie nejenom sboru v Ratíškovicích je publikována v knize PhDr. Josefa Hanáka, kterou vydal ku příležitosti oslav 130. výročí založení SDH Ratíškovice v roce 2019.

milníky

Titulní strana knihy PhDr. Josefa Hanáka

 

Za novodobou kapitolu historie sboru se dá považovat 7. srpen roku 2018, kdy byla do užívání předána cisternová automobilová stříkačka CAS 20/4000/240-S2R na podvozku Scania a vystřídala tak CAS 25 Škoda 706 RTHP, která v současné době slouží jako historický exponát.

Poslední rozšíření vozového parku bylo uskutečněno v září roku 2020. Dostali jsme totiž dopravní automobil DA-L1T na podvozku Iveco Daily s devíti místy pro osádku.

iveco

Dopravní automobil - Iveco Daily

cas02

Cas 20 Scania při slavnostním předávání

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů čítá z dlouhodobého hlediska 21 členů, kteří se pravidelně účastní odborných školení i cvičení a zvyšují tak svoji akceschopnost. Průměrný počet výjezdů je 15-20 ročně z nichž se mezi nejnáročnější řadí požár lesa v nedalekém Bzenci v roce 2012 či záchranné a likvidační práce v souvislosti s tornádem, které se prohnalo jihem Moravy v červnu roku 2021.

pěna

Ukázky s pěnou pro děti

 

Základnou pro sbor a jednotku je od roku 1964 do současnosti hasičská zbrojnice, která sídlí na adrese Řádky 1290 a během svého působení se stala ikonou místní části obce.

zbrojnice

Současná zbrojnice

 

Požární sport má nebývalou tradici, ve které pokračují předškolní a školní děti, dorost nebo také družstva žen a mužů, kteří pravidelně trénují na travnatém hřišti v areálu Baníku Ratíškovice, kde také mají své sportovní nářadí a náčiní.

Družstva žáků v disciplínách Požární útok, Štafeta CTIF a Štafeta požárních dvojic. O pohár starosty obce se pak soutěží při závodech mužů a žen v disciplíně Požární útok.

05-útok

Soutěžní družstvo mužů

 

hsděti

Halová soutěž dětí v Havířově

 

V průměru čítá sbor okolo 110 členů, a to od dětí útlého předškolního věku až po zasloužilé hasiče předávají zkušenosti a vzpomínky mladším. Sbor je nedílnou částí obce, ve které zajišťuje mimo požární ochrany také požární prevenci a vzdělávání, kulturní a společenské akce, preventivní požární hlídky a další.

mše

Členové sboru po mši svaté

 

Pro další informace neváhejte navštívit náš Facebook, na kterém můžete sledovat aktuální dění a připravované akce.

Odkaz: https://www.facebook.com/hasiciratiskovice