Obsah

Místní organizace Orel


 


Psát o začátcích orelské činnosti v Ratíškovicích je vlastně vrátit se do historie. A z té se dovídáme, že předchůdcem Orla v Ratíškovicích byly křesťansko-sociální tělocvičné odbory. Vznikly u nás na jaře roku 1913. I když úřední název Orel existoval již od roku 1909, stále se užívaly v různých oblastech naší republiky názvy jako Křesťansko-sociální Sokol, Tělocvičný odbor při Všeodborovém sdružení křesť. dělníctva. Na Moravě to byl první těloc. odbor při svatojosefské jednotě. Teprve po první světové válce byly všechny jednoty sjednoceny v organizaci Orel. Třikráte byl orel jako křesťanská organizace zrušen. Naposled v roce 1948 a teprve v roce 1990 byl opět obnoven. Tehdy se sešlo 52 bývalých orelských členů, ochotných obnovit tradici pro kterou mnozí obětovali i životy (Vít Příkaský – umučen v Mathausenu, další za svatohostýnskou pouť v roce 1948 – několikaletý žalář).

Opět jsme začínali od nuly. Díky obětavosti mnoha členů a OÚ, získali jsme nový pozemek, další jsme přikoupili a začali budovat nový orelský areál.

V minulém roce jsme obdrželi státní investici na vybudování víceúčelového hřiště s umělou plochou na malou kopanou, tenis, florbal a tři kurty na volejbal.

V letošním roce jsme opět získali finanční dotaci na postavení sociálního zázemí – to je šaten, záchodů, sprch, občerstvení a skladů. Samozřejmě, že plánů máme mnoho. Nejdůležitější úkol všech 60 členů je získat nové mladé následovníky ochotné pokračovat v započatém díle.
Provoz je denně od 8.00 do 22.00 hodin.

Objednávky na telefonu 518 367 536, nebo mobil 721 634 148 s možností na jednotlivé dny až měsíc dopředu.
 


-- CENÍK --


cena za kurt
1 hodina
90.- Kč

zapnutí světla na kurtu
1 hodina
40.- Kč

cena za šatnu
jednorázový poplatek
20.- Kč

 


Provozní doba skateboardového hřiště.

Duben, květen, červen, září, říjen, listopad:
PO - PÁ 14.00 - 18.00 hod
SO, NE, SVÁTKY 9.00 - 12.00 14.00 - 18.00 hod

Červenec a srpen:
PO - PÁ 9.00 - 12.00 14.00 - 18.00 hod
SO, NE, SVÁTKY 9.00 - 12.00 14.00 - 18.00 hod