Obsah

Dům s pečovatelskou službou Ratíškovice


DPS

Charita

 

Charitní pečovatelská služba Hodonínsko

Adresa:

Dubňanská 1301, 696 02 Ratíškovice

Vedoucí: Jitka Foltýnová

Mobil vedoucí:

731 134 258

Mobil pečovatelky:

731 402 784

e-mail:

dps.ratiskovice@hodonin.charita.cz

Web:

www.hodonin.charita.cz

Provozní doba:

pondělí – neděle 7.00 – 20.00 hodin

 

Formuláře ke stažení

Informace pro žadatele o byt v domě s pečovatelskou službou (DOC)

Žádost o pronájem bytu v dome s pečovatelskou službou Ratíškovice (DOC)

 

Poslání služby

Posláním Charitní pečovatelské služby Hodonínsko je sociální pomoc občanům, kteří nejsou schopni postarat se o sebe a svou domácnost, a to z důvodu stáří nebo zdravotního stavu. Nabízíme komplex pečovatelských služeb tak, aby mohl být zachován běžný způsob jejich života a mohli žít ve svém přirozeném prostředí, s pomocí pečovatelky využívat své vlastní zdroje, zůstat v kontaktu se svou rodinou a přáteli.

Cíle služby
 • pomoc a podpora uživatele při péči o sebe a svou domácnost, tím umožnit uživatelům, co nejdéle setrvat v domácím rodinném prostředí
 • podpora při udržování samostatnosti a vlastních dovedností uživatele
 • zabránit sociálnímu vyloučení osob – podporou jejich vlastních aktivit
 • podpora kontaktů uživatele se společenským prostředím rodiny, přátel, obce
 • podpora uživatele v soběstačnosti a tím bránit jeho přílišné závislosti na poskytovaných službách
 • podpora při získávání návazných služeb

 

Cílová skupina

Naše služba je určena:

 • senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny z dětmi

 

Složení komplexu služeb
Pečovatelské služby

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy
 • pomoc při základní péči o ruce
 • pomoc při základní péči o nohy a nehty
 • pomoc při použití WC

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy a chodu domácnosti

 • dovoz nebo donáška jídla
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • údržba domácích spotřebičů
 • pomoc při zajištění velkého úklidu
 • běžné nákupy
 • pochůzky ( lékař, lékárna, pošta apod.)
 • praní a žehlení prádla

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovod dospělých k lékaři
Dále Vám můžeme zprostředkovat zapůjčení kompenzačních pomůcek (polohovací elektrické lůžka, antidekubitní matrace, invalidní vozíky, WC křeslo, krokovací chodítko, kolečkové chodítko, antidekubitní podložka, polohovací polštář).