Obsah

Obecně závazné vyhlášky


 

OZV č. 1 - 2019 O zajištění ochrany životního prostředí    
OZV č. 2 - 2018 O zrušení OZV č. 1/2002 - Řád veřejného pohřebiště obce Ratíškovice    
OZV č. 1 - 2018 O názvech ulic v obci Ratíškovice + mapa    
OZV č. 1 - 2017 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Obce Ratíškovice    
Opatření obecné
povahy č. 1/2015
Změna č. 1 Územního plánu Ratíškovice    
OZV č. 1 - 2015 Požární řád    
Opatření obecné
povahy č. 1/2014
Územní plán Ratíškovice    
Nařízení
obce Ratíškovice
č. 01/2015
Tržní řád    
OZV č. 3 - 2016 O nočním klidu    
OZV č. 1 - 2013 O místních poplatcích + příloha    
OZV č. 1 - 2012 O místním poplatku za odpady    
OZV č. 3 - 2006 O obecní policii    
OZV č. 3 - 2005 Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství