Obsah

Dokumenty


 

 

Vodovod Slavín

Usnesení č. ZO-2017/24/23:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje cenu vodného pro vodovod Slavín pro rok 2017 ve výši 27,78 Kč/m3 bez DPH.

Usnesení č. ZO-2017/24/24:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje cenu vodného pro vodovod Slavín pro rok 2018 ve výši 28,56 Kč/m3 bez DPH.

Povolení k provozování vodovodu pro veřejnou potřebu

Hospodaření obce

 

Rozpočtový výhled obce Ratíškovice  

 

Rozpočet obce

Rok 2018

 

Rok 2017

 

Rok 2016

 

Rok 2015

 

Závěrečný účet obce

 

Listinné podoby všech zveřejněných účetních dokumentů jsou k dispozici na Obecním úřadě v Ratíškovicích - kancelář č. 12 - Ing. Netíková.