Obsah

Formuláře ke stažení


 

Dokument
Ke stažení

I. FINANCE

1.
Žádost o poskytnutí zápůjčky na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce Ratíškovice 2015

          I. Žádost
          II. Vzor smlouvy o zápůjče
          III. Statut fondu bydlení 1/2023
          IV. Seznam druhů zápůjček a výše nejvyšší částky


2. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce

         I.    Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
              obce Ratíškovice
         II.   Žádost o dotaci z rozpočtu obce
         III. Tiskopis k vyúčtování ne-investiční dotace 
              poskytnuté od obce

II. EVIDENCE OBYVATEL

1.
Formulář - Návrh (žádost) na zrušení trvalého pobytu


III. SOCIÁLNÍ

1. 
Formulář - Žádost o podporu fyzickým osobám
2. Žádost o sociální bytIV. ZVÍŘATA
1. 
Tiskopis - Odhlášení poplatku ze psů
2. 
Tiskopis - Přiznání poplatku ze psů

V.
Vzory přiznání k místnímu poplatku - komunální odpad
1. Přiznání k poplatku pro fyzické osoby
2. Přiznání k poplatku, majitelé RD, objektů k individuální rekreaci
3. Čestné prohlášení o osvobození od poplatku


V. OSTATNÍ
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les

Přihlášení k místnímu poplatku ze vstupného
Přihláška k poplatku za užívání veřejného prostranství

VI. BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Žádost o sociální byt
Žádost o pronájem bytu v DPS Ratíškovice 


ZDE (pdf)
ZDE (pdf)
ZDE (pdf)
ZDE (pdf)


ZDE (pdf)

ZDE (pdf)

PDF a XLS
PDF a XLS
ZDE (doc)
ZDE (doc)
ZDE (doc)ZDE (doc)
ZDE (doc)ZDE (pdf)
ZDE (pdf)

ZDE (pdf)ZDE (pdf)
ZDE (pdf)

ZDE (pdf)
ZDE (pdf)


ZDE (pdf)
ZDE (pdf)