Obsah

Odborné učebny ZŠ Ratíškovice


CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015193


Cílem projektu je rekonstrukce stávající PC učebny a její dovybavení moderním zařízením, učebna tak bude moci sloužit víceoborovému vzdělávání, a vybudování venkovní přírodní učebny. V PC učebně dojde k obnově jejího zastaralého technického vybavení - pracovních stanic, dále pak bude dovybavena pomůckami zaměřenými na digitální, technické a přírodní vzdělávání (3D tiskárna, sada senzorů, čidel a multi senzorů pro experimentální výuku přírodních věd (fyzika a
chemie).


Objekt venkovní učebny bude tvořen gabionovou konstrukcí vyplněnou jednotlivými vzorky hornin a posezením z lavic. Gabion je navržen tak, aby tvořil další architektonický prvek (arboretum) a smyslem venkovní učebny je představit žákům a jejím uživatelům rozmanitost a krásu hornin, které tvoří geologickou jednotku ČR, získat představu o příčinách a způsobech vzniku hornin. Venkovní učebna bude obsahovat cca 15 - 20 horninových vzorků, součástí budou také dvě informační tabule o stavbě a geologickém vývoji planety Země, o horninách a geologickém vývoji na území ČR. Realizace 2021 – 2022.


Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU.

loga


banner