Obsah

Projektové práce na cyklotrase; účelová komunikace Ratíškovice - Dubňany


Předmětem je poskytnutí účelové investiční finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje ve formě dotace z dotačního programu "Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2022" na realizaci projektu "Projektové práce na cyklotrase; účelová komunikace Ratíškovice - Dubňany".

Podrobná specifikace žádosti vč. příloh je pod č.j. JMK 30885/2022.

Příjemci je poskytována dotace ve výši 184 406 Kč.

logojmk