Obsah

Kopáčková Jana - matrika
matrika, czech-point, ověřování, evidence obyvatel, slavnostní obřady, sociální komise


 

 • vede matriční agendu
 • evidence obyvatel – přihlašování k pobytu, rušení trvalých pobytů
 • provádí ověřování listin a podpisů
 • provádí autorizovanou konverzi dokumentů
 • Czech POINT – výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z rejstříku trestů, výpis z obchodního a živnostenského rejstříku aj.
 • datové schránky
 • vyhotovuje smlouvy o nájmu hrobového místa
 • vede evidenci hrobových míst hřbitovní matriky, vyměřuje a vybírá poplatky, zajišťuje občanské pohřby
 • vyřizuje agendu sociální komise
 • zajišťuje akce v souvislosti s činností Sboru pro občanské záležitosti
  (zlaté svatby, vítání občánků, setkání jubilantů)
 • zajišťuje nahlížení a ověření žádosti do registru oznámení
 • prodej bronzových medailí