Obsah

Kotásková Monika - mzdová agenda
mzdová účetní, stavební, hlavní pokladna, bytové hospodářství, úvěry pro občany


 

 • zpracovává a zodpovídá za mzdovou agendu zaměstnanců obce Ratíškovice, pracovníků vykonávající svoji činnost pro obec na základě dohod o pracovní činnosti a provedení práce
 • vede hlavní pokladnu
 • vede a zodpovídá za agendu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov
 • vyhotovuje nájemní smlouvy nájemníkům v obecních bytech, smlouvy o ukončení nájmu a vede jejich evidenci
 • zajišťuje, organizuje a kontroluje údržbu a opravy obecních bytů, provádí roční vyúčtování záloh od nájemníků obec. bytů – U Hájenky, Polní 938, DPS
 • vydává dle zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace (provádění stavebních prací) vč. správního poplatku, dohodu a rozhodnutí o zřízení sjezdu na místní komunikaci včetně dohody o užívání obecního pozemku z důvodu připojení stavby na inženýrské sítě, všechny rozhodnutí a dohody eviduje
 • provádí administrativní práce spojené se stavebními akcemi obce
 • přiděluje popisná a evidenční čísla budovám v obci
 • vede žádosti o obecní byty a stavební místa v obci
 • vyřizuje agendu stavební komise a plní úkoly z ní vyplývající
 • vydává sdělení k ohlášení reklamních zařízení na komunikacích II. a III. třídy Obce Ratíškovice