Obsah

Novotná Alena - fakturace
fakturace


 

  • zabezpečuje a vede v evidenci příjmové stvrzenky
  • provádí likvidaci faktur, včetně kontroly správnosti položek a fakturovaných částek
  • zajišťuje, organizuje a kontroluje údržbu a opravy obecních bytů, provádí roční vyúčtování záloh od nájemníků obec. bytů – Ulička 101