Obsah

Územní plán Obce Ratíškovice


 

Grafická část:

1. Výkres základního členění území (1a) PDF
2. Hlavní výkres (1b) PDF
3. Schéma hlavního výkresu - výřez - energetika, spoje (1be) PDF
4. Schéma hlavního výkresu - výřez - vodní hospodářství (1bv) PDF
5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1c) PDF
6. Koordinační výkres (2a) PDF
7. Výkres širších vztahů (2b) PDF
8. Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPEL (2c) PDF
   
   

Textová část:

1. Blok I. - výroková část PDF
2. Blok II. - Odůvodnění územního plánu PDF
3. ÚZEMNÍ PLÁN PDF

 

Změna č. 1 - 2008 územního plánu Obce Ratíškovice


Textová část

Blok I. - Změna č. 01/2008 územního plánu PDF
Blok II. - Odůvodnění PDF

 

Grafická část

1. Výkres základního členění území (1a) PDF
2. Hlavní výkres (1b) PDF
3.  Koordinační výkres (2a) PDF
4. Výkres překpokládaných záborů půdního fondu (2b) PDF

 

Změna č. 2 - 2009 územního plánu Obce Ratíškovice


Textová část:

Blok I. - Změna č. 2/2009 PDF
Blok II.  Odůvodnění PDF

 

Grafická část:

1. Výkres základního členění území (1a) PDF
2. Hlavní výkres (1b) PDF
3. Hlavní výkres - technické sítě (1bt) PDF
4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1c) PDF
5. Koordinační výkres (2a) PDF
6. Detail koordinačního výkresu - dílčí změny 2.3, 2.4, 2.12 (2aa) PDF
7. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (2z) PDF

 

Změna č. 3 - 2020 územního plánu Obce Ratíškovice


Textová část

1. Odůvodnění PDF
2. Titulní blok PDF
3. Výrok PDF

 

Grafická část

1. Hlavní výkres (1b) PDF
2. Koordinační výkres (2a) PDF
3. Schéma hlavního výkresu - hodnoty území (1bh) PDF
4. Schéma hlavního výkresu - identifikace požadavku (1bs) PDF
5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asancí (1c) PDF
6. Výkres základního členění území (1a) PDF

 

Úplné znění územního plánu Obce Ratíškovice po změně č. 3


Textová část

1. Úplné znění po vydání změny č. 3 - Titulní blok PDF
2. Úplné znění po vydání změny č. 3 - Výrok PDF

 

Grafická část

1. Hlavní výkres PDF
2. Koordinační výkres (2a) PDF
3. Schéma hlavního výkresu - hodnoty území (1bh) PDF
4. Schéma hlavního výkresu - výřez - energetika, spoje (1be) PDF
5. Schéma hlavního výkresu - výřez - vodní hospodářství (1bv) PDF
6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1c) PDF
7. Výkres základního členění území (1a) PDF

 

Úplné znění územního plánu Obce Ratíškovice po změně č. 4


Textová část

1. Titulní blok PDF
2. Výrok PDF
3. Odůvodnění PDF

 

Grafická část

1.  Výkres základního členění území (1a) PDF
2. Hlavní výkres (1b) PDF
3. Schéma hlavního výkresu - výřez - energetika, spoje (1be) PDF
4. Schéma hlavního výkresu - výřez - vodní hospodářství (1bv) PDF
5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1c) PDF
6. Koordinační výkres (2a) PDF
7.  Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL (2c) PDF