Obsah

Územní plán Obce Ratíškovice


 

MAPY:

1. Výkres základního členění území (1a) PDF
2. Hlavní výkres (1b) PDF
3. Schéma hlavního výkresu - výřez - energetika, spoje (1be) PDF
4. Schéma hlavního výkresu - výřez - vodní hospodářství (1bv) PDF
5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1c) PDF
6. Koordinační výkres (2a) PDF
7. Výkres širších vztahů (2b) PDF
8. Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPEL (2c) PDF
   
   

DOKUMENTACE:

1. Blok I. - výroková část PDF
2. Blok II. - Odůvodnění územního plánu PDF
3. ÚZEMNÍ PLÁN PDF

 

Změna č. 1 - 2008 územního plánu Obce Ratíškovice


TEXTOVÉ DOKUMENTY

Blok I. - Změna č. 01/2008 územního plánu PDF
Blok II. - Odůvodnění PDF

 

MAPY

1. Výkres základního členění území (1a) PDF
2. Hlavní výkres (1b) PDF
3.  Koordinační výkres (2a) PDF
4. Výkres překpokládaných záborů půdního fondu (2b) PDF

 

 

Změna č. 2 - 2009 územního plánu Obce Ratíškovice


TEXTOVÉ DOKUMENTY:

Blok I. - Změna č. 2/2009 - návrh k projednání PDF
Blok II.  Odůvodnění PDF

 

MAPY:

1. Výkres základního členění území (1a) PDF
2. Hlavní výkres (1b) PDF
3. Hlavní výkres - technické sítě (1bt) PDF
4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1c) PDF
5. Koordinační výkres (2a) PDF
6. Detail koordinačního výkresu - dílčí změny 2.3, 2.4, 2.12 (2aa) PDF
7. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (2z) PDF

 

Změna č. 3 - 2020 územního plánu Obce Ratíškovice


TEXTOVÉ DOKUMENTY:

1. Blok I. Změna č. 3 územního plánu PDF
2. Blok II. Odůvodnění změny č. 3 územního plánu PDF
3. Blok III. Změna úuzemního plánu č. 3 PDF

 

MAPY:

1. Výkres základního členění území č. 3 (1a) PDF 
2. Hlavní výkres (1b) PDF
3. Schéma hlavního výkresu - výřez - energetika, spoje (1be) PDF
4. Schéma hlavního výkresu - hodnoty území (1bh) PDF
5. Schéma hlavního výkresu - výřez - vodní hospodářství (1bv) PDF
6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1c) PDF
7. Koordinační výkres (2a) PDF