Obsah

Zastupitelstvo obce

Rada obce:

  Jméno a příjmení   Kontaktní mail
  starosta  Ing. Josef Uhlík starosta@ratiskovice.com
  místostarosta PhDr. Radim Šťastný mistostarosta@ratiskovice.com
  1. radní Mgr. Jana Koplíková kultura@ratiskovice.com
  2. radní Ing. Vladimíra Motlová  
  3. radní PhDr. Mgr. Bc. Josef Hanák Joe.hanak@tiscali.cz

 

Jednací řád Zastupitelstva Obce Ratíškovice (formát PDF)

 

Zápisy z jednání zastupitelstva:

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 1 29.10.2018 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 2 17.12.2018 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 3 25.2.2019 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 4 29.4.2019 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 5 17.6.2019 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 6 9.9.2019 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 7 21.10.2019 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 8 12.12.2019 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 9 17.2.2020 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 10 4.5.2020 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 11 29.6.2020 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 12 16.9.2020 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 13 18.11.2020 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 14 14.12.2020 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 15 15.2.2021 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 16 3.5.2021 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Ratíškovice č. 17 28.6.2021 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva
Obce Ratíškovice č. 18
22.9.2021 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva
Obce Ratíškovice č. 19
25.10.2021 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva
Obce Ratíškovice č. 20
13.12.2021 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva
Obce Ratíškovice č. 21
28.2.2022 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva
Obce Ratíškovice č. 22
27.4.2022 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva
Obce Ratíškovice č. 23
23.5.2022 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva
Obce Ratíškovice č. 24
27.6.2022 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva
Obce Ratíškovice č. 25
27.7.2022 Formát PDF
Zápis z jednání Zastupitelstva
Obce Ratíškovice č. 26
6.9.2022 Formát PDF


Zastupitelstvo (od 29.10.2018):

1. Foltýnová Anna, DiS.

2. PhDr. Mgr. Bc. Hanák Josef

3. Ing. Hubáček Jiří

4. Ing. Pavel Macek

5. MUDr. Kopeček Pavel

6. Václav Koplík

7. Mgr. Jana Koplíková

8. Koten Vojtěch

9. Bc. Filip Kundrata

10. Ing. Lubomír Motl

11. Ing. Motlová Vladimíra

12. PhDr. Šťastný Radim

13. Šupálek Jiří

14. Ing. Šupálek Martin

15. Ing. Uhlík Josef