Obsah

37. ročník Pochod kolem Ratíškovic


pochod2021

Mapy k jednotlivým trasám jsou k nahlédnutí ve výloze
Trafika, Školní 277, Ratíškovice

 

Trasy:

Pěší 10 km - individuálně v období od 1.5. – 31.5.2021


Z areálu Spolkového domu Ratíškovice vyjdeme vpravo. Na první křižovatce odbočíme vlevo a dále pokračujeme rovně kolem hasičské zbrojnice přes panelovou cestu směr ulice Zelničky. Za potokem jdeme vpravo a vydáme se známou asfaltovou cestou směrem na Rúdník. V nohách máme přes 2,5 km. Až spočítáme všechny ovečky, pokračujeme po asfaltové cestě vpravo. Po asi 1 km dojdeme na křižovatku, kde odbočíme opět vpravo a jdeme příjemně z „kopce“ ke kapličce Panny Marie. Odtud stále rovně lesem k rohatecké silnici, kterou přejdeme a dále pokračujeme polní cestou kolem bývalé býkárny až k oboře s daňky a divokými prasaty. Kdo našel daňka, pokračuje rovně k fotovoltaické elektrárně s ovečkami. Dále jdeme podél lesa vlevo, kolem naučné tabule a na křižovatce u kynologického klubu (cvičiště pro psy) zahneme vpravo. Cestou kolem Hliníka přicházíme k Rybářské baště. Ušli jsme 10 km a pošleme sms na číslo 732 632 444, že jsme se pochodu zúčastnili.


Pěší 20 km - individuálně v období od 1.5. – 31.5.2021


Ze startu na hřišti Baníku vyjdeme vlevo, po pár metrech na první křižovatce jdeme ulicí U Cihelny, dále ulicí Spojnou k hlavní silnici, tu přejdeme po přechodu. U posledního domu hledáme modrou turistickou značku stáčející se vlevo. Po modré přijdeme k rozcestníku „Zavřená“, jdeme po ní další 4 km, přicházíme na rozcestí  vedoucí do Dubňan, Mutěnic a Hodonína (máme v nohách 6 km). Silnici přejdeme a pokračujeme lesní cestou vpravo od zahrádek, souběžně se silnicí na Mutěnice. Po 1 km chůze odbočíme vpravo do lesa a po žluté tur. značce přicházíme do oblasti chráněné krajiny – Hodonínská Dúbrava. Po 5 km přicházíme do Dubňan. Odsud pokračujeme po žluté tur. značce lesem necelé 4 km, přicházíme  opět k rozcestníku Zavřená. Zde opouštíme turistické značení a jdeme 1 km rovně lesní cestou, kolem kapličky Panny Marie přicházíme k zátočině. Pozor, přecházíme hlavní silnici! Novou cyklostezkou a po chodníku přicházíme k restauraci Na Mlýně.  Ušli jsme 18 km a pošleme sms na číslo 732 632 444, že jsme se pochodu zúčastnili.

 

Cyklo 10 km - individuálně v období od 1.5. – 31.5.2021


Z areálu Spolkového domu Ratíškovice vyjedeme vlevo. U restaurace Na Mlýně najedeme na cyklostezku a jedeme směrem na Baťovku k lípě. Zde navážeme na novou silnici podél sklepů na Slavín a šlapeme do kopce až k poslednímu sklepu. Tady odbočíme doprava a sjedeme z mírného kopce směrem k silnici. Kdo už má zdatnější cyklisty, najede na silnici vedoucí do Milotic a ujede asi 650 m k vodárně. Kdo si netroufne s dětmi po hlavní silnici, pokračuje polní cestou vedle silnice podél vinohradů k vodárně. A od vodárny už jedeme jenom z kopce. Sjedeme cyklostezkou do Vacenovic. Od Letochů pokračujeme asi 50 m k odbočce vlevo, na „V“ silnic se dáme vpravo po žluté tur. značce, pořád rovně kolem prodejny COOP a Pekařství pokračujeme směrem na Rúdník a známou cestou do Ratíškovic. Po pěkném výletu na kole pošleme sms na číslo 732 632 444, že jsme se pochodu zúčastnili.

 

Cyklo 35 km - individuálně v období od 1.5. – 31.5.2021

 


Z hřiště Baníku jedeme vlevo k restauraci Na Mlýně. Zde vpravo a ihned vlevo do ulice Za Mlýnem. Kolem zemědělského družstva k prodejně jablek na Vlastě (1,6 km). Na křižovatce odbočíme vlevo do Dubňan  (3 km). Na kraji obce jedeme vlevo (jednosměrná ulička, vjezd cyklistům povolen). Pokračujeme krajem obce, ulicí Na Dílech a Na Močidlech, přijedeme ke zdravotnímu středisku a poště. Na křižovatce jedeme ulicí Nádražní silniční cyklostezkou směr Mutěnice. Po 2 km jízdy obcí, na konci Dubňan odbočíme vpravo směr Jarohněvice. Po 100 m odbočíme vlevo, vjíždíme na cyklostezku Mutěnka. Pozor na přejezd přes hlavní silnici! Po 3 km jízdy cyklostezka 2x zatáčí, my neodbočujeme vlevo, ale pokračujeme rovně k silnici (směr Dubňanská Hora). Na silnici se dáme vlevo směr Mutěnice (0,5 km). Na samém kraji Mutěnic odbočíme vpravo (ukazatel „Rozhledna“) a jedeme k rozhledně (1,7 km). Pokocháme se nádherným výhledem na vinice a v údolí ležící obec Mutěnice. Dále jedeme (naproti rozhledně) po asfaltové cestě směr Mutěnice (pozor jedná se o prudký sjezd z kopce). Po 1 km přijíždíme na cestu, jdoucí souběžně s železniční tratí. Odbočíme vlevo, kolem vinných sklepů, „Restaurace pod Búdama“ k železničnímu přejezdu na hlavní silnici (1 km). Přejedeme trať a po 200m odbočíme vlevo na červenou turistickou značku. (Cesta TGM). Po 1km jízdy  přejedeme opět žel. trať a vjíždíme do ptačího ráje, mezi rybníky plné ptactva. Zde se chováme vzhledem k hnízdění ptactva co nejvíce ohleduplně. Po asi 1km jízdy mezi rybníky odbočíme vpravo a po hrázi, podél Kyjovky jedeme 1,8 km. Jsme na Zbrodě u hlavní silnice Hodonín – Brno, odbočíme vpravo, přejedeme žel. trať a jedeme hlavní silnicí. Po 300 m odbočíme vlevo na cyklostezku Podluží. Po ní jedeme 4,5 km, (kolem pramene Kohůtek) na Písečné. Zde odbočíme vlevo po 2,7 km jízdy přijíždíme k rozcestníku žluté, modré a zelené tur. značky. Dále po červené k hlavní silnici Hodonín – Břeclav, kterou přecházíme. Pozor, zde vysoká opatrnost! Dále po červené, kolem ZOO   jedeme do Bažantnice, dále ul. Lipová alej k Úřadu práce v Hodoníně. Zde odbočíme vlevo ke světelné křižovatce, kterou přecházíme rovně do ulice Žižkova. Na konci ulice odbočíme doleva a ihned doprava. Přejedeme přes železniční trať a dáme se doprava mezi zahrádky. Po 800 m odbočíme doprava a hned po 100 m doleva. Ujedeme asi 200 m a přijíždíme na křižovatku (Černý most).  Odbočíme vlevo mezi garáže směrem k hlavní silnici č. 55, jedeme kolem hliníku, sběrných surovin a autoservisu AUTO – VASE (950 m). Zde přejdeme hlavní silnici (pozor značný provoz!!!), odbočíme doprava a jedeme po cestě, která je souběžná se silnicí č.55. Po 300 m se cesta stáčí doleva k Pánovu, zde se držíme vpravo směr Pánov. Projedeme Pánovem, přejdeme hlavní silnici, najedeme na novou cyklostezku směr Ratíškovice a pošleme sms na číslo 732 632 444, že jsme se pochodu zúčastnili.

 

Cyklo 70 km - individuálně v období od 1.5. – 31.5.2021


Z areálu Baníku vyjíždíme vlevo, po pár metrech se dáme doleva na ul. U Cihelny. Na křižovatce rovně, u bytovek odbočíme vpravo a na konci ulice vlevo na novou cyklostezku směr Hodonín. Na konci cyklostezky přejíždíme po hlavní silnici k Pánovské křižovatce. Zde odbočujeme doleva a po silnici jedeme směr Strážnice. Za mostem přes řeku  Moravu (ujeto 10,5 km) odbočujeme doprava na cyklo. č. 4.  Ujedeme asi 1 km a zahneme doleva. Projíždíme kolem Skalického přístavu, dále přes Výklopník a odtud pokračujeme po nové cyklostezce. Projedeme pod silničním mostem a pokračujeme kolem Baťova kanálu k přístavišti v Petrově, tady přejedeme na opačný břeh a pokračujeme k přístavišti ve Strážnici (máme ujeto 20,5 km). U přístaviště vjíždíme na hlavní silnici doprava a pokračujeme na náměstí.  Zde odbočíme doprava na cyklo. č 4, žlutá turistická značka směr Mlýnky. Na konci ulice doleva, přejedeme přes hl. silnici rovně, před žel. podjezdem odbočíme doprava. Na konci ulice doleva po žluté turistické značce přes žel. přejezd. Pokračujeme rovně na cyklo. č 46 směr Mlýnky. Po 2,5 km odbočujeme u Altánku doleva a pokračujeme do kopce. Stále se držíme vlevo po cyklo. č. 46 směr Radějov. Na začátku Radějova zahneme doleva a první odbočkou doprava. Jedeme rovně po levém břehu potoka. Na konci Radějova cyklostezka přechází v polní cestu, která nás přivede k bufetu ,,U Zastávky“. Zde najedeme na silnici vpravo a pokračujeme na Lučinu. Z Lučiny pokračujeme po silnici směr Tvarožná Lhota. (Při výjezdu na kopec je možnost odbočení doleva – návštěva rozhledny Travičná, případně si můžete užít jednoduchý single-track, který vede do Tvarožné Lhoty). Ve Tvarožné Lhotě odbočíme doleva na cyklostezku do Strážnice, která vede po červené turistické značce. Po příjezdu do Strážnice zahneme za firmou Alnus doprava a na silnici doleva, pokračujeme rovně přes žel. přejezd, za kapličkou před Veselskou branou se dáme doprava směr Bzenec. Za zámeckými sklepy odbočíme doprava a jedeme rovně podél plotu zámecké zahrady. Přejedeme most přes Veličku a pokračujeme po cyklo. č. 4 do Vnorov (máme ujeto cca 40,5 km). Přes Lidéřovice se dostáváme do Vnorov k hlavní silnici, kterou přejíždíme a odbočujeme doprava a pokračujeme po cyklo. č. 4 až do Veselí nad Moravou, kde na začátku odbočíme po cyklo. č. 4 doleva a projíždíme zámeckým parkem. Po jeho projetí odbočujeme doleva na cyklostezku do Moravského Písku. V Moravském Písku přejíždíme přes hlavní silnici (ul. Velkomoravská) rovně na ulici Konzumní. Na konci se dáme doleva a po 400 m doprava pod železnici, zde hned doleva a jedeme k hlavní silnici. U silnice se dáme doprava a cyklostezkou kolem silnice jedeme do Bzence. Na křižovatce ve Bzenci odbočíme doleva směr Strážnice a najíždíme na novou cyklostezku. Na konci cyklostezky přejdeme přes silnici a pokračujeme kolem Bechtelova pomníku, asfaltovou cestou kolem Litneru a přes Rudník do Ratíškovic. Pokud jste nezabloudili, nebo si cestu nezkrátili , tak jste v cíli a máte ujeto asi 72 km a pošleme sms na číslo 732 632 444, že jsme se pochodu zúčastnili.

 

Odměnou je nám DOBRÝ POCIT, ŽE JSME NĚCO UDĚLALI PRO SVÉ ZDRAVÍ.
 

UPOZORNĚNÍ: Pochodujete na vlastní nebezpečí. Neničte přírodu! Na silnicích pozor na auta!  Dodržujte stanovená protiepidemická opatření !