Obsah

Investice a projekty obce


 > Venkovní přírodní učebna ZŠ Ratíškovice

 > Nákup chybějících prostředků

 > Dny české kultury v Chorvatsku

 > Projekt "Hold on to Europe"

 > New beginning – Nový začátek – Új kezdet – Nový začátek

 > Projektové práce na cyklotrase; účelová komunikace Ratíškovice - Dubňany

 > Restaurování kamenné sochy sv. Jana Nepomuckého v ulici Séčka v Ratíškovicích

 > Údržba cyklostezky Hodonín - Ratíškovice 2022

 > Úspěšný příběh? - Vytváříme budoucnost Evropské unie

 > Nákup chybějících prostředků a obnovu za poškozené pro SDH Ratíškovice

 > Projekt „European Union is always with us“ financovala Evropská unie v rámci programu „Evropa pro občany“

 > Dovybavení odborných učeben ZŠ Ratíškovice 

 > Odborné učebny ZŠ Ratíškovice

 > Europe is a partner, Europe as a partner (Evropa pro občany)

 > Rozšíření MŠ U Jezérka

 > Projekt "EURO OZVĚNY HORŇÁCKA 2015" financovala Evropská unie v práci
    programu "Evropa pro občany"

 > Projekt "Společná historie a společná Evropa - cestou, která spojuje" financovala
    Evropská unie v rámci programu „Evropa pro občany“

    Popudinské Močidlany                  Ars Boni             Osvětová beseda Ratíškovice
         Vouziers - Francie

 > Ratíškovice - voda a zeleň v krajině (video)

 > Podpora projektu Vegetační úpravy v intravilánu obce Ratíškovice

 > Naučná stezka - Ratíškovice les

 > Cyklostezka Hodonín - Ratíškovice

 > Přístavba dílen Základní školy

 > Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Ratíškovice

 > Revitalizace vodní plochy "Jezérko"

 > Sekací stroj Husqvarna

 > Oprava pomníku I. světové války

> Zachováváme Evropské kulturní dědictví

> My zasadíme, vy sklidíte III

Protipovodňový monitorovací, varovný a informační systém obce Ratíškovice a digitální povodňový plán