Obsah

Myslivecký spolek Dúbrava Ratíškovice


 

Spolek v Ratíškovicích  funguje od roku 1950. Myslivecký spolek se zabývá provozováním myslivosti a ochranou přírody. Spolek sídlí v Ratíškovicích na myslivecké chatě, kterou sám spolek zbudoval. Na myslivecké chatě provozuje svou činnost a také ji nabízí široké veřejnosti.  Spolek má 30 členů. Pod myslivecký spolek spadá také dětský kroužek Liščata, který vede členka našeho spolku. Kroužek má asi 15 dětí a učí se poznávat přírodu, životní prostředí a okolí Ratíškovic. Spolek spravuje místní honitbu a pořádá i společenské akce. Pro děti a především pro kroužek Liščata je to den přírody a den Země. Dále se na myslivecké chatě a v okolí Ratíškovic pořádají zkoušky loveckých psů. Pro veřejnost pak jednou ročně pořádá spolek letní zábavu v Ratíškovicích. Tato akce má již dlouholetou tradici a má jíž přes třicet let.

1. Prezentace - Národní výstava myslivosti 22. - 26. 4. 2023

2. Projekt: DÚBRAVA-Ratiškovským lesem