Obsah

Přístavba ZŠ Ratíškovice - vybudování specializovaných učeben


loga EU

Projekt "Přístavba ZŠ Ratíškovice - vybudování specializovaných učeben" byl spolufinancován Evropskou unií. Jedná se o vybudování čtyř odborných učeben a to učebnu cizích jazyků, pracovních činností, multimediální učebnu a dílny.

Stavbu realizovala STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. Hodonín. Cena díla bez vybavení je 14 435 358 Kč vč. DPH.

01 02 03
04 05 05
07 08 09
     

Na tento projekt byla poskytována finanční podpora z EU.