Obsah

Dny české kultury v Chorvatsku


 

Tento projekt „Dny české kultury v Chorvatsku“ vznikl za finanční podpory

Jihomoravského kraje a obce Ratíškovice.

jmk_rat

Ve dnech 1.-3.9.2023 se uskutečnily v Daruvarském Brestově v Chorvatsku Dny české kultury. Tuto akci tradičně pořádá česká menšina, která se sdružuje v seskupení Česká Beseda Daruvarský Brestov. Součástí tohoto uskupení je i dechová hudba Daruvarský Bestov, která v letošním roce oslavila své 50. výročí založení.  Na tuto akci byli oficiálně pozváni zástupci obce Ratíškovice s tím, aby zajistili i část kulturního programu. V rámci kulturní reprezentace byla oslovena dechová hudba Veselá muzika, cimbálová muzika Malena s tanečními páry a Mužský slovácký pěvecký sbor. Počet všech účinkujících vč. delegace z obce Ratíškovice čítal na 45 osob. Chorvatská strana zajistila pro účastníky oslav ubytování, stravu. Doprava bohužel nemohla být z finančních důvodů pořadatelů zajištěna, proto byli pozvaní hosté požádání o financování nákladů spojených s dopravou z Ratíškovic do Daruvarského Brestova a zpět. Za účelem financování nákladů spojených s dopravou z Ratíškovic do Daruvarského Brestova a zpět, byla napsána žádost mimo dotační program na Jihomoravský kraj.   Zastupitelstvem JMK byla schválena účelová neinvestiční podpora z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 50 000 Kč, dne 21.9.2023, usnesením č. 2045/23/Z20, následně přijetí této dotace bylo schváleno i Radou obce Ratíškovice dne 23.10.2023, usnesením č. RO-2023/28/4.

Hlavním cílem tohoto projektu byla prezentace obce, regionu a Jihomoravského kraje v Chorvatsku. Dále šlo o zviditelnění jedné z nejstarších obecních tradic, tj. dechové a cimbalové muziky. Velký přínos vidíme v prohloubení přátelství mezi jednotlivými zúčastněnými skupinami. Výměna zkušeností v oblasti hudební, sportovní, ale i jiných odvětvích volnočasových aktivit (myslivci, hasiči, rybáři).  Navázání nových přátelství s českou menšinou žijící v Daruvarském Brestově a okolí, kteří si udržují svoji českou identitu a tradice.   Obohacení kulturního programu při oslavách 50. výročí založení dechové hudby Daruvarský Brestov. Výměna zkušeností se starosty a vedením obcí Daruvarský Brestov, Končenice, Sirač.

F01_DCK

F02

F03

F04