Obsah

Dovybavení odborných učeben ZŠ Ratíškovice


 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016573
Cílem projektu je dovybavení odborných učeben fyzika/chemie a přírodovědné učebny a realizace konektivity školy atd. Dovybavení spočívá v pořízení odborných pomůcek pro potřeby vzdělávání v přírodních vědách, konkrétně fyzice, chemii, přírodovědě a přírodopisu. V rámci konektivity bude zrealizována strukturovaná kabeláž, doplněn datový rozvaděč a páteřní propoje, zrealizovány budou aktivní prvky a provedena bude jejich konfigurace.
Realizace 2021 – 2022. Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU.

loga_projektu

odborné učebny