Obsah

Hanák Tomáš - informace
správce počítačové sítě, kabelová televize, hlášení rozhlasem, fax


 

 •  správce webových stránek – Webmaster
 •  správce sítě na OÚ a knihovně
 •  obsluha kabelové televize
 •  hlášení místním rozhlasem
 •  focení a pomoc při kulturních akcích Osvětové besedě
 •  kopírování pro občany
 •  evidence ztrát a nálezů
 •  evidence  a výdej upomínkových předmětů Obce Ratíškovice
 •  zajišťování zveřejňování informací na profilu zadavatele
 •  evidence a hlášení poruch veřejného osvětlení
 •  vedení pokladny pro kopírování, inzerce v  kabelové televizi a hlášení
 • vyměřuje místní poplatek za užívání veřejného prostranství k umístění prodejních stánků
 • zajišťuje příjem inzerce a vyhotovuje faktury za kabelovou televizi a za hlášení v místním rozhlase