Obsah

Hroudná Monika - finance

účetní, poplatky ze psů, za vyhrazení trvalého parkovacího místa a reklam, dotace organizacím

 • sestavuje roční rozpočet obce na základě návrhů rady a finančního výboru, příspěvkových organizací a organizačních složek
 • kontroluje účetnictví organizačních složek a příspěvkových organizací 
 • provádí likvidaci faktur, včetně kontroly správnosti položek a fakturovaných částek
 • zpracovává závěrečný účet obce
 • provádí vnitřní kontrolu v rámci vnitřního kontrolního systému
 • zodpovídá za úsek účetnictví
 • vede evidenci místních poplatků ze psů, za vyhrazení trvalého parkovacího místa, včetně vybírání poplatků
 • vede pokladnu na svém úseku
 • vede evidenci majetku obce, převody, pronájmy, majetkoprávní záležitosti, zabezpečování inventarizace včetně podřízených organizací
 • vyřizování agendy finančního výboru a plnění úkolů vyplývajících z usnesení výboru
 • vyhotovuje nájemní smlouvy k užívání  obecního majetku k reklamním účelům a zajišťuje jejich úhradu